Kikora oppgaver

Kikora har over 0oppgaver for elever fra 5. VG med integrerte GeoGebra-verktøy og mulighet til å se oppgavene på to forskjellige språk. BufretLignendeDette er den gamle landingssiden for de som er registrert i Feide eller hos Kikora. Fronter-brukere og its learning-brukere logger inn via deres systemer. De enkleste oppgavene på sti A er skrevet for de svakest presterende elevene.

Oppgavene i sti B og C øker vanskelighetsgraden betydelig, blant annet med . Rapport på oppgaver, delemner, emner og oppgavesamlinger gjennom året. Rapporten angir altså ikke hvem som har problemer med hvilke oppgaver, men . Antall oppgaver løst i mattemaraton 20(alle land). BufretLignendeHar du Kikora på din skole kan du logge inn via din vanlige portal. Merk at det kun er MatteMaraton-oppgaver som er kvalifiserende til.

Kikora er en oppgavebank for mellomtrinnet, ungdomsskolen og 1. De har også samarbeid med Cappelen Damm, slik at oppgaver . Nå tar vi i bruk Kikora, som er et digitalt læremiddel i matematikk. Med Kikora kan elevene gjøre oppgaver i emnet de holder på me eller jobbe med oppgaver . Bli bedre i matematikk ved å regne oppgaver på nettet! På ungdomstrinnet ved Stuenes skole bruker vi bl. Kikora for å få elever flinkere i matematikk.

Kikora er på besøk hos Vestfossen Ungdomsskole, hvor oppgave nummer 1millioner ble løst av Erik i 10D. Daglig leder i Kikora, Johan Vik overleverte . Ivrige Oslolærere løser oppgaver i Kikora sin konkurransen under SETTdagene på Lillestrøm. I Kikora får elevene støtte underveis i oppgaveløsning.

Noe av hensikten med Kikora er å finne en god måte å tilpasse oppgavene til den enkelte. Kikora På bildet ser du oppgave 1a i temaet Likninger/ Løsning av likninger 1. Eleven løser oppgaven linje for linje og får tilbakemelding (ok) . Denne presentasjonen inneholder følgende informasjon om Kikora 2. Kikora har sammen med elever og lærere kartlagt hvordan vi kan utforme et. Marathon består av 4oppgaver(litt likt en Marathon som er kilometer) Alle oppfordres til å delta, fordi vi tror at . Hun velger ut oppgaver litt etter elevenes ferdighetsnivå, som de gyver løs på når de logger seg på sitt område på Kikora.