Leca venti pipe

Vi har flere piper, men Leca Venti Pipe er vårt hovedprodukt og passer til de aller fleste bruksområder og ildsteder. Pipa er også riktig valg for lavenergi- og . Leca Venti Pipe sørger ikke bare for å få avgassen ut, den forsyner.

Leca Venti Pipe er en ettløps elementpipe for muring med ytterelementer i . Slik setter du opp Leca Venti Pipe, pipa som dekker alle vanlige pipebehov. Leca Venti Pipe er en skorstein med både tilluft og avtrekk, og skal i hovedsak benyttes til inntil to ildsteder bygget for direkte lufttilførsel av forbrenningsluft. Pipe kan også benyttes til inntil fire tradisjonelle lukkede ildsteder som henter forbrenningsluften fra oppstillings- rommet.

Leca Venti Pipe er et “lukket” system for vedfyring og er mye mer enn en skorstein. Toppbeslaget utgjør sammen med pipehatten værbeskyttelsen til pipetoppen. Steinull skjæres vekk mm over ytterelementet, og.

Pipehatten utgjør sammen med toppbeslaget værbeskyttelsen til pipetoppen.

Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et lukket system for vedfyring og er mye mer enn en skorstein. Ski Bygg har alt innen trelast, byggevarer, maling, interiør, verktøy, gulv, ba dører, kjøkken og hvitevarer. Gir optimalt trekk, og passer selv i nye, tette boliger. Mure opp leca venti pipe 8m og mure 5cm brannvegg Ved siden av pipe der illsted skal stå. Må også bores røykhull for illsted når pipe er ferdig.

I mitt tilfelle vil dette tilsvare 12375. Teknisk data; Nedlastbare dokumenter; Media. Ytterelement i Leca med innmontert sotlukedør. Benyttes sammen med Leca innerrør med sotluke og utgjør da komplett sotluke for .