Minid skoleplass

Velkommen til VIGO – nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller . ID-porten er en felles innlogging til offentlige tjenester. Det er viktig at du fyller ut søknaden din så nøyaktig som . Du får melding om at inntaket er klart via SMS (i noen fylker via e-post). MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.

Alle må bruke elektronisk ID for å søke videregående opplæring på vigo. MinID er én av fire elektroniske ID-er søkerne kan velge mellom.

Du får brev med PIN-koder i posten ved årsskiftet (dersom du ikke har brukt MinID tidligere). Du søker som regel videregående opplæring i . MinID: For å søke videregående skole eller høyere utdanning, trenger du. Har du tidligere søkt skoleplass ved hjelp av MinI logger du deg inn med . MinID gir tilgang til offentlige tjenester på mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3). Her kan du finne informasjon om hva MinID er og hvordan det brukes. I år ble MinID innført som innloggingsløsning til søknad om opptak til videregående opplæring.

Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett.

Alle elever må bruke MinID når de skal søke om skoleplass på . MinID ble også brukt i forbindelse med søkingen. For dager siden – Søkere til videregående utdanning 2017/20gjør det på nettstedet vigo. Eleven trenger MinID og fødselsnummer for å registrere søknaden . MinI Vigo, søke, videregående opplæring.

Du søker om skoleplass til videregående skole i Nordland på vigo. NB – Husk å ha pin-koder og passord til Min ID klare. Nå må du bruke MinID for å søke om plass på videregående. MinID for å søke videregående opplæring på vigo.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) . Alle elever må søke om skoleplass hvert år. MinID og registrer søknaden din for neste skoleår.