Montere beslag vindu

Får snart vinduer jeg har bestilt, og forsker litt på montering av vannbrett. Min bror og jeg har byttet noen vinduer, og kommet dit at vinduene står på plass, og tettet med fugeskum. Riktig montering av vinduer øker levetiden og totalopplevelsen ved bruk. Eventuelle monteringsbeslag ersatter ikke kiler/ avstandsklosser.

For å sikre funksjonaliteten og levetiden våre vinduer og vindusdører, og sikre seg i mot skader på produktene og/eller på konstruksjonen ellers i bygningen, . Regnskjerm – vannbrettbeslag og omramning. Helklebet, vanntett membran må monteres i smyget under vinduet, se pkt. For et vindu er det ofte utven- dig kledning, omramming eller beslag som utgjør regnskjermen. Det andre trinnet er fugetettingen mellom karm og bindingsverk,. Beslagene monteres etter veggen er kledd.

Settes i sporene slik at det blir en liten dreneringsspalte nederst. På stående kledning skal beslaget ligge .

Dersom man skal montere vinduene selv, bør man sette seg grundig inn i. Over dører og over/under vinduer må det være vannbrett og beslag som leder . Under vinduene kan det lett dannes råte om beslagene ikke er gode nok. Vannbrett brukes over og under vinduet/dør for at vann skal renne bord fra vinduet og ned på bakken. Vannbrettet monteres sammen med beslag slik at evt.

Monteres over vannbrettet og festes bak kledning. Enkel montering anvisning av innadslående vindu med monterings beslag. NorDan VIS sikrer riktig montering av vindu.

Det hindrer luftlekkasje, sparer tid og reduserer avfallsmengden på arbeidsplassen. Du trenger ikke være vindusekspert for å montere våre vinduer, men: vær. Vær oppmerksom på buer i murverk og vannbrett under vinduet.

Justeringsmulighetene er forskjellige fra beslag til beslag. Det er viktig at alt beslag smøres godt etter at bygget er ferdig. Ved montering av vinduer med post og/eller losholt er det ekstra.