Når kommer makrellen til oslofjorden

Heisan er det noen som kan fortele meg når Makrellen kommer inn? MAKRELL I OSLOFJORDEN – Jakt, Fiske og Friluftsliv – VG Nett Debattvgd. Kultur og Fritid › Jakt, Fiske og FriluftslivBufretLignendeDet er kanskje litt tidlig for makrellfiske ennå, eller er den kommet til Oslofjorden?

Når den først kommer kan du få den i hele fjorden. De flest fisker makrell i månedene juni, juli og august men sannheten. De store stimene kommer inn når vannet begynner å bli varmt, gjerne i . Allerede i begynnelsen av april er det mulig å begynne makrellfiske, men da må du vanligvis utenskjærs.

Når vi kommer til november er makrellen igjen et . Oslofjordområdet – og indre Oslofjord i særdeleshet – er etter norske forhold tatt betraktning. Drar man noe nordover blir fjorden mer åpen og vi kommer til velkjente. Vi kan nevne laks, sjøørret, ål, pir, makrell, torsk, sei, hvitting, sild og brisling. Når de siste badegjestene har fortatt strendene våkner fjordens fightere til liv. Hvor lenge utover høsten kan en forvente at makrellen blir stående inne.

Mye makrell går ut av fjorden når tempen faller ned mot 8-grader. Det er stor, voksen makrell som nå kommer inn til grunnere vann for å gyte. Det er først når sommeren starter at vi forventer de virkelig store . Få sportsfiskere kjenner områdene utenfor Snarøya i indre Oslofjord bedre enn Knut Lunder. Du får også vite når på året fisket regnes som best. Med en standar blank sildesluk på 10-gram kommer du langt med de.

Dagen får bare en hake: Vi ser ikke snurten av verken havabbor eller makrell. Makrellen er perfekt tilpasset et liv i de frie vannmassene, med muskuløs,. Makrellen kan bli over tre kilo, men den fangstes vanligvis når den er mellom et halvt . Makrellen har kommet til Oslofjorden FOTO: Martinsen, Anders.

I juni kommer den tilbake, og da er det bare å dra ut og dorge med en gang. Når det biter, så dirrer stangen, og det synes barn er spennende, sier Ottarsrud. Hvit strek: Sei/lyr/makrell: Hugger i alle vannlag.

Du kommer langt med et utvalg av sluker fra 15-gram. Makrell (Scomber scombrus) er en pelagisk fisk som er vanlig i det nordlige Atlanterhavet og. Arten foretar lange vandringer og kommer inn til norskekysten om sommeren.

Skjellene er små, og kroppen føles myk når en tar på den. Når sommeren kommer, begynner ivrige fiskere å speide etter makrellen. Mellomstor makrell kalles ofte for kult, og den største for stormakrell. Lakseoppdrett kan bli en realitet også i Indre Oslofjord.

De er sølvblanke når de kommer fra havet, men etter en stund i. Torsk, sei, sil sjøørret, makrell og havabbor er blant mange vi kan nevne . Backing er faktisk en nødvendighet når du jakter havabbor. Hakrellen (Scomber scombrus L.) som fiskes i Oslofjorden til-. Makrellen er full av rogn og melke når den kommer og at den gyter i mai. Har du med makrell og kokt eller rå reke har du stort sett det du trenger av agn. Vi kommer til å lage en egen artikkel om ulike takkler der vi går nøyere inn på hva vi mener.

Når vi fisker her ligger vi nord på øyene festningen ligger på. Dårlig høstvær er ikke unormalt på disse kanter, og når det for meg også er den mest travle tid på jobb, blir. Det kommer ofte tett med fisk når du fisker med agn. Makrellen er sommerens mest populære fisk.

Makrellen kommer først når vanntemperaturen ligger på 10-grader. Den kommer inn i Oslofjorden i mai-juni for .