Økosystem ferskvann

De fleste norske innsjøer ble dannet i slutten av siste istid. Deler av landet ble trykket ned under marin grense . Vi bruker å dele ferskvann inn i tre hovedtyper: Næringsfattige.

Et ferskvann er et økosystem med relativt tydelige grenser mot de andre økosystemene. Felt, Oppgave: Dette feltarbeidet går ut på å danne seg et bilde av hva som lever og gror i og rundt et ferskvann, og hvilke næringskjeder som binder alt sammen . Abiotiske faktorer produsenter konsumenter nedbrytere i ferskvann -Geografisk avgrenset område -Biotiske . Denne type økosystem faller under det som kalles limniske økosystemer, og defineres som en av de to hovedtypene ferskvann, stillestående vann.

Innsjøsystemene på Svalbard er stort sett karakterisert ved lite nedbør, tykk og klar is (5–m), kort isfri periode (1–måneder), relativt lave . I en verden hvor ferskvann er en knapp ressurs, er vi i Norge i så måte særdeles heldig stilt,. Innsjøens økosystem, med de fire hovedkomponenter (- i fig.). Kan noen hjelpe meg med å nevne arter fra økosystemet: Ferskvann?

Deretter forklare hvordan leveviset til minst tre av disse artene gjør dem . Nøkkelfunn 8: Økosystemene i ferskvann er sårbare for klimaendringer.