Regler for fjernlys

Disse skal ikke lyse sterkere enn lux i en høyde av meter, målt meter foran lykten. Det er tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med fjernlys. Fjernlys skal monteres parvis etter dagens regelverk.

Og det betyr at selv om du er fornøyd med den godkjente lykten din på referanse 1 så tvinger lovverket . Du kan bruke nærlysene samtidig med fjernlysene, men du kan IKKE bruke . Her følger et sammendrag av lover og regler. Det er i dag tillatt å ha to eller fire fjernlys, med hvitt eller gult lys. Både biler med kun LED-lys foran og bak, lykter som vrir seg rundt svingen og fjernlys som blender opp og ned for egen maskin, er allerede ganske vanlig.

Politiet har fått mange spørsmål om hva som er reglene, og har veiledet. Disse er også lov om kvelden, alene eller sammen med fjernlys. Fjernlys, R, direktiv 76/761/EØF, direktiv 89/517/EØF og direktiv 1999/17/EF.

Krav til lysstyrke: Den største lysstyrken for samtlige lykter for fjernlys som kan . Under kjøring med motorvogn skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys være tent. Nærlyset skal benyttes når fjernlys ikke er påkrevet . Lysutstyr som bil skal ha (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1). Reglene for fjernlys på personbiler finner du her: § 28-4.

Bestemmelsene i denne paragrafgjelder ikke for kjøretøy som omfattes av .