Ren blad kabelgrøft

Dette bladet er en generell beskrivelse som gjelder sammen med alle. REN bladet er det angitt de kabler som vanligvis forekommer i en kabelgrøft. Spør din lokale administrator eller ta kontakt.

Det anbefales at arbeidene med kabelgrøft utføres i samråd med den elektroentreprenøren. RENbladet er et hovedblad for all montasje i grensesnitt mellom netteier og kunder for enebolig og.

Om det skal legges uisolert jordleder i grøft ved kabelnett. REN utarbeider Ren-bla som beskriver utførelse av anlegg på en. Den norske plastrørgruppen (DNP): Leggeanvisning for kabelrør i grøft. Måler skal monteres i henhold til REN blad 40til. Eksempler på aktuelle REN-blader (herunder, men ikke begrenset til):.

Kabel for fordeling av el, i felles grøft med tele-kabler. REN-blad 90krever alltid ekstra beskyttelse. Dokumentasjon gjøres i henhold til REN blad 806 veiledning, og skjema i REN blad. Ved reinvesteringer bør det normalt ikke graves egen grøft for bare .

RENblad 41Kundetilknytning – Hovedblad. Det er utbyggar som besørger og tek kostnadane for kabelgrøft på egen eiendom frå. Snitt av kabelgrøft hvor eksisterende masser i grøfiebunnen tilfredstiller kravet til. Kabelgrøfter i tettbygde strøk og utmark. REN blad 90Distribusjonsnett kabel – Retningslinjer for kabelhåndtering og forlegging.

Det er bare i spesielle tilfeller man kan benytte grunne kabelgrøfter. I tillegg har hvert forlegningstilfelle eget REN blad. På figuren(e) på hvert REN bladet er det angitt de kabler som vanligvis forekommer i en kabelgrøft. Kunden besørger normalt, og bekoster graving av kabelgrøft til stikkledning.

Avlåsing av skap skal gjøres i henhold til NEK 3og REN-blad 410 med . Om man legger for mange kabler eller feil masser i en grøft, kan det føre til. Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) skal derfor sammen med .