Signifikant bølgehøyde definisjon

Signifikant bølgehøyde (Hs) er gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av individuelle bølgehøyder i en minutters periode. Signifikant bølgehøyde er gjennomsnittshøyden av de 1/høyeste målte bølgene. Når verdiene er basert på målinger bruker en som regel minutter.

Jærens rev, hvor han uttalte slapp av båten er godkjent for meter signifikant bølgehøyde, så det . Her finner du betydninger av ordet Signifikant bølgehøyde. Du kan også legge til en definisjon av Signifikant bølgehøyde . Dette er definisjonen av signifikant bølgehøyde, slik den ordrett er gjengitt i den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) Internasjonale sikkerhetsregler .

Svar: Bølgehøyde måles fra bølgedal til bølgetopp. Med signifikant bølgehøgd meiner ein eit statistisk mål på bølgehøgda. Grunnen til denne litt underlege definisjonen er at det er dei største bølgene som bidrar mest til . HS, Signifikant bølgehøyde, HS står for Signifikant bølgehøyde.

Lokaliteten defineres som terrengkategori (jf NS 3491- tabell 1). Med bølgehøyden H menes høydeforskjellen. Den såkaldt signifikante bølgehøyde Hs er definert som 4σ. Signifikant bølgehøyde er definert som gjennomsnittshøyden av den høyeste tredjedelen av .