Skader ved strømgjennomgang

Ved strømgjennomgang er ofte spenningen kjent. Viktige skademekanismer for de akutte skader er en direkte forstyrrelse av kroppens egne . Strømulykker kan gi store og i verste fall livstruende skader.

Disse tegnene bør du se etter hvis noen får strøm eller støt og dette er skadene som må behandles . Lynnedslag er farligst, rammes man direkte av et lyn, er det små sjanser for å overleve. Med strømulykker forstås utilsiktede hendelser der elektrisk strøm er involvert. Elektrisk skade, skade som skyldes at elektrisk strøm passerer gjennom kroppen.

En av de vanligste årsakene er kortvarig støt som skyldes . Skade på nervesystemet kan for eksempel også gi lammelser, talevansker eller . Medisinsk behandling ved Strømulykker/Strømgjennomgang. Skader av muskler, nerver og eventuelt hjerte er derfor mest vanlig ved. Elulykker_og_strømskaderBufretLignendeElulykker og strømskader brukes på et vidt spekter av ulike skader knyttet til. Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til . Lavspent strømgjennomgang kan også medføre betydelig skade, spesielt hvis kroppen varmes opp av strømmen.

I tillegg er det er også individuelle forskjeller i . I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død.

Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei . Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til DSB. Strøm som går via toraks, kan utløse hjertearytmier. Skademekanisme høyspent strøm eller lynnedslag.

Strømulykker kan gi umiddelbare skader, som brannsår og hjertestans, og. Det er derfor viktig at personer som har blitt utsatt for strøm får oppfølging av . Strøm som går gjennom brystkassa, kan utløse rytmeforstyrrelse i hjertet. Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sann-.

Har personen fått strømgjennomgang, bør det tas kontakt med 1-1-for oppfølging. Slike skader kan medføre væsketap og muskelnekrose med forstyrret elektrolyttbalanse, og risiko . Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei. Skade på nervesystemet kan for eksempel gi lammelser, talevansker eller . Hvis et barn berører strømførende deler, eller metalliske deler som har kontakt med disse, kan barnet bli utsatt for en strømgjennomgang.

En elektrisk brannskade kan synes liten, men skaden kan strekke seg dypt ned i vevet under huden. Hvis strømmengden som har passert gjennom kroppen, var .