Skl matre

Av produksjonen kjem frå Blådalsvassdraget (Blåfalli) i Matre i Kvinnherad kommune. Her er rundt av nedslagsfeltet dekka av isbre (Folgefonna), . Av produksjonen kjem frå Blådalsvassdraget (Blåfalli) i Matre i Kvinnherad kommune.

SKL sin midlare kraftproduksjon er 16GWh. Produksjonen skjer i heileigde kraftverk i Matre i Kvinnherad (Blåfalli), Eikelandsosen i Fusa, Børtveit og . Kontaktinformasjon for Skl Produksjon AS Matre, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer. Spennende og utfordrende oppgaver for BKKs ingeniører i årene fremover.

Blåfalli kraftverkene er flere vannkraftverk ved Matre i Kvinnherad kommune i Hordaland. Anlegget er eid og driftes av Sunnhordland Kraftlag AS (SKL). Matre H henter vann fra Haugsdalsvassdraget og bruker Godbotnsvatnet som reguleringsmagasin. Vannet kan reguleres mellom 5og 5moh.

Selskapet har hovudkontor på Stor i tillegg til ei større avdeling på Opstveit i Matre. SKL si oppgåve ved grunnlegginga var å skaffa straum til . For fire veker sidan losna ein del inne i kraftstasjonen til SKL i Vik i Matre. Resultatet vert fleire månader utan straumproduksjon i anlegget.

SKL sin målestasjon på Opstveit i Matre sette i dag ny augustrekord for tal millimeter nedbør på eitt døger. I følgje Meteorologisk institutt var det . SKL Produksjon AS har vasskraftproduksjon som si hovudoppgåve. Vi søkjer eter: Lærlingar (industrimekanikar) Til SKL Produksjon, Matre i Kvinnhera . Arve Vatne kom som ingeniør til Matre i Kvinnherad i 19og var med frå. Til kraftstasjonen på Opstveit i Matre måtte SKL dels nytta seg av . SKL har søkt Kvinnherad kommune om å få riva Blåfalli II kraftanlegg i Matre. I tillegg til å riva sjølve stasjonsbygningen i Matre vil SKL riva . Mykje folk hadde funne vegen til Matre, ausande regnvær såg ikkje ut til å skremma nokon.

Møtet vart halde i SKL sitt flotte kurssenter i Matre, . Hvordan sikre at man ivaretar nye utslippskrav . Namn: Raimund Sæle Yrke: Energimontør Arbeidsplass: SKL i Matre Alder: år.