Sluttkontroll antenneanlegg

Fagstoff: Man lager en sluttrapport der man tar med hva som er utført og målinger i de respektive uttak. En kunde ønsker å installere et antenneanlegg for digitalt bakkekringkasting. Du skal sluttkontrollere og sammenstille dokumentasjonen.

I tillegg er det mulig å ha en installasjon med et felles antenneanlegg til alle leiligheter både med. Et antenneanlegg skal samle signaler ved hjelp av antenner og. Etter at anlegget er ferdig installert bør vi ta en sluttkontroll av anlegget. Feb 2 207:am, PDF Document (application/pdf), 443. Det er i tillegg utarbeidet en risikovurdering og sluttkontroll.

Sluttkontroll og risikovurdering tar utgangspunkt i 5-sikre og leveres også . Når man beregner krav og krav på visse steder, må man ta til hensikt av korreksjonsfaktor. Det er kabelen vi setter opp for kursen som kan ligge ved flere . Risikovurdere, funksjonsteste, sluttkontrollere og dokumentere arbeidet som utføres. Redegjøre for og vurder ulike systemer for antenneanlegg for bakke- og . Brann Ityveri anlegg – spredenett tlf I data – antenneanlegg og audio/. Hvordan sluttkontroll skal utføres, inkludert hva målinger som skal utføres.

Her har jeg testa parene med elma cabeltester og det var ok. Telefon; Data; Kabel-tv, Antenneanlegg; Hjemmekontor. Tegninger; Sluttkontroll; Beregninger; Ferdigmelding til netteier. Antenneanlegg omfatter antenneuttak for TV og radio, rør for inntak av. Kursfortegnelse; Risikovurdering; Samsvarserklæring; Sluttkontroll . Adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg.

Planlegge, utføre og sluttkontrollere et mindre bakkebasert antenneanlegg. Bedriftsoppbygging, gjensidige plikter/rettigheter,. Hovedområde: automatiserte systemer (AUT).