Solas regelverk

EØS-henvisninger: Melding om tekniske regler er sendt på høring i EØS-området i henhold til kravene i lov 17. Tilleggsutstyr for radiokommunikasjon bør være i samsvar med følgende regler i 1988-endringene til SOLAS for innretninger som anvendes til . Internasjonale konvensjoner; Lover; Forskrifter; Rundskriv; Høringer.

Velg relevant fane for regelverk fra Sjøfartsdirektoratet. SOLAS er en konvensjon som omhandler sikkerhet til personell og skip på sjøen. Mye av dagens SOLAS-regelverk stammer fra en versjon som ble kunngjort . Norske regler kan finnes på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider eller på Lov Data. Hovedsakelig skal nå alle skip over på SOLAS regler (GMDSS), med de . Bindende regelverk utviklet av IMO er normalt fastsatt i konvensjonene. Regelverket består i tillegg til SOLAS kapittel XI-av den såkalte ISPS-koden, the . Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr stiller krav til radioutstyr som benyttes av fartøyer som faller inn under SOLAS-konvensjonen.

Sdir gjør) eller på internasjonalt regelverk der MODU. SOLAS + MARPOL+STCW tilpasset flyttbare innretninger =. FNS sjøfartsorganisasjon IMOs regelverk for hurtiggående passasjerfartøy. Et nytt regelverk om gassmålingsutstyr er riktignok på trappene, og vil tre i kraft.

Det er rederiet som er ansvarlig for å vurdere om regelverket kan anvendes.

Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs 19(SOLAS) konsolidert utgave 20kapittel IV, som endret ved resolusjon MSC. IMO/ SOLAS-regelverk som Rigid Rescue Boat og sertifisert av Det Norske veritas. SOLAS Forkortelse for Safety of Life at Sea, internasjonale minimumsregler om sikkerhet til sjøs. Det fins et regelverk fra 19og et fra 19- som er justert fram . SOLAS (Safety Of Life At Sea) chapter II-2.

Guidelines for the approval of sprinkler systems equivalent to that referred to in SOLAS REGULATION II-2/(Resolution A.800(19), amended . SOLAS 19kapittel II-er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. IMO utvikler og fastsetter regler som forutsetninger for å bruke . Selve SOLAS-reglene om vekt vil bli gjort til norsk lov gjennom en forskrift i regi av Sjøfartsdirektoratet. Det er fortsatt flere avklaringer som må . Nye regler om oplysning af vægt på containere fra den 1. Internasjonalt regelverk – resultat av ulykker.