Spenningsfall i kabel kalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne spenningsfall i en kabel ut fra gitte verdier. Dette kan være et hjelpemiddel for å finne riktig kabeltverrsnitt. I denne kalkulatoren kan du på enkel måte beregne antatt totalt spenningsfall i kabler, og få en indikasjon på antatt prosentvis spenningsfall i en installasjon.

Cos Φ vil for de fleste anlegg være tilnærmet lik 1. Verdien bør bare endres hvis eksakt verdi er kjent. En kobberkabel er m lang, og den er en toleder, slik som vist på figuren. Husk at når du oppgir kabellengde må du regne frem og tilbake (Fordi det er tråder i kabelen).

OBS: Bruk punktum som desimal-tegn, ikke komma. Kalkulatoren kan også brukes til enkeltledere, men da må lengden halveres. A, så lenge andre forhold ligger til rette for det.

Prinsipper for beregning av spenningsfall i kabler. Det finnes en del kalkulatorer på nettet for å regne ut alt mellom himmel og jor. Men som andre nevner hele spenningsfallet behøver ikke være i siste kabel.

Overføringstap i strømnett oppstår på grunn av spenningsfall. Man kan også øke tverrsnittet (ha en tjukkere kabel) eller bruke et annet kabelmetall, f. Spenningsfall: Vi kontrollerer at spenningen i enden på kabelen er så.

Valgte spenningsfall – v – 40A – 4Meter og fikk kabelstrørrelse 25mm . Jeg fikk ikke den linken til å virke, men har laget en liten kabelkalkulator som beregner spenningsfall og effekttap (varmekabeleffekt) i kabler: . Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Hvis kabelen har spenningsfall under , så er dette helt fabelaktig! Vil anbefale forholdsvis tykke kabler mellom batteri og dyprigg. Hvis du eksempelvis har 5m kabel fra batteri til rigg og 2mmkabel og antar at . Enfase eller to fase resistiv belastning.

Først så regner vi ut resistansen i den doble lederen (Wolframalpha): B. Så regner vi ut spenningsfallet i kabelen . Fordi lederne er i serie med belastningen blir det spenningsfall i lederne. Beregning av spenningsfall i ledningen kan trygt brukes i arbeidet, hvis du ikke tar hensyn til . Når man beregner krav og krav på visse steder, må man ta til hensyn av korreksjonsfaktor. Det er kabelen vi setter opp for kursen som kan . Merk deg ordet spenningsfall, for det ordet er årsaken til mer problemer i en.