Sprattus sprattus

Sprattus is a genus of small oily fish of the family Clupeidae. They are more usually known by their common name, sprats. Brisling (Sprattus sprattus) er en fisk i sildefamilien.

Den kan bli 10-cm lang, og fanges i store mengder langs Europas vestkyst, fra Norge til Portugal. European_spratBufretLignendeOversett denne sidenThe European sprat, Sprattus sprattus, also known as bristling, brisling or skipper, is a small, herring-like, marine fish. Found in European waters, it has silver . Herrings) Clupeidae (Herrings, shads, sardines, menhadens) Clupeinae Etymology: Sprattus: Old German, sprotte (1611) = a small fish, Clupea sp.

Sprattus Sprattus, Foreningen Til Brislingens Fremme har besøksadresse Helgeplasset F, 51Fyllingsdalen Hordaland. Sprattus sprattus Svetovidov, 1952:10 . Clupea sprattus Linnaeus, 17(basionym) Checked:. Spratella sprattus baltica (Schneider, 1908) (misspelling).

Denne undersøkelsen har fokusert på overvintrende brisling (Sprattus sprattus) i Bunnefjorden i indre Oslofjord. Studiet ble gjennomført vinteren og våren 2002. Familie: Sildefamilien – Clupeidae; Lignende arter: Østersjøsild; Størrelse: 10–cm. Mitochondrial phylogeography of the European sprat (Sprattus sprattus L., Clupeidae) reveals isolated climatically vulnerable populations in the Mediterranean . Arten er dokumentert eller antatt å være etablert .

Description, classification, synonyms, distribution map and images of Sprattus sprattus – Sprat. Clupea sprattus balticus, Sprattus Sprattus bassensis sprattus, Clupea Sprattus fuegensis Sprattus muelleri Sprattus novaebollandiae sprattus phalericus, . Family: Herrings – Clupeidae; Similar species: baltic herring; Size: 10–cm. Appearance: Like other members of the herring family the . EUROPEAN SPRAT Sprattus sprattus 21(05)06Also include because of lack of separate information, is: BLACK SEA SPRAT Clupeonella del ica tula . Download Help) Sprattus sprattus TSN 161789. Subspecies, Sprattus sprattus balticus (Schneider, 1908) – Baltic sprat.

Population parameters and limiting methods of sprat Sprattus sprattus L. Proceedings of the lnstitute of fisheries-Varna, XX, . Former heading Sprattus sprattus BT Sprattus Sprat, Chicken USE Sprattus fuegensis Sprat, Chilean USE Sprattus fuegensis . Sprattus Sprattus, Foreningen Til Brislingens Fremme. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og .