Studentmail nmbu

Huk av for Always use a secure connection (SSL) … Du kan også huke av og velge en . Epost vil fortsatt bli tatt i mot på den gammel webmail-løsningen, og innlogging med UMB-brukernavn vil fortsette å virke der.

Vi benytter muligheten til å rydde litt . Den enkleste måten å lese din NMBU-epost på er inntil videre å bruke webmail. Det har en stund vært umulig å bruke webmail.

Logg deg inn på din NMBU mail på: webmail. Slik legger du til din UMB konto i din NMBU Outlook. Slik kan du videresende studentmailen til en annen e-post adresse dersom du ikke ønsker å sjekke flere . NMBU er skreddersydd for å tilby den kompetansen som skal til for å komme over i. Nå har NMBU-forskere funnet ut mer om disse såkalte taperfiskene.

Innstillinger Velg Mail, kontakter, kalendere og deretter Legg til konto. Viktig, studentinnrykk: Informasjon til nye studenter. Viktig, studentinnrykk: Internett ved SIÅS hybler.

Viktig, utfasing: Utfasing av UMB/NVH tjenester. Denne dokumentasjonen er skrevet til engelsk Android 4. Gå inn i settings, velg More under Wireless .