Sykkeltur blåsjø

Vi har lenge hatt lyst til å ta med oss syklene inn i Ryfylke, og sykle langs Blåsjø. Endelig ble det noe av; og desto bedre i kombinasjon med . Ta turen opp til Blåsjø – det største energimagasinet i Norge!

Den asfalterte anleggsveien langs Blåsjømagasinet fører mer enn to mil innover heiene til hjertet av SVR Setesdal og Ryfylkeheiene Landskapsverområde. Fra Gullingen og østover mot Blåsjø er det flere valgmuligheter på anleggsveier. Med sykkel kommer du lenger inn i fjellheimen enn med bil!

Den asfalterte anleggsvegen langs Blåsjømagasinet fører meir enn to mil innover heiane til hjartet av SVR Setesdal og Ryfylkeheiane Landskapsvernområde.

Oddatjørndammen-Storvassdammen: Økt i typisk vær for denne sommeren. Turen tok nøyaktig timer med en kort spisepause på demningen. Bli med Barnas Turlag på sykkeltur til Storsteinshytta!

Dag 1: Anleggsveien fra Oddatjørndammen og sørover langs Blåsjø til Storvassdammen er stengt for . M7Blåsjø 13I Utstyr som deltakarane må ta med: Sykkel, tursekk, gode tursko og klede for ferdsel i høgheia, lakenpose og toalettsaker mm. Mykje av Suldals- heiane er lagt ut til landskapsvern- område for å ta vare på natur og kultur-. Heile vegen frå Gullingen Turistsenter til Blåsjø.