Teamkompasset

Opphavsmennene til dette spennende systemet for anvendelse av JTI i team og teamutvikling, . JTI står for Jungs type indikator, og bygger på teorien om at mennesker kan grupperes etter type. JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. TMS er en verktøykasse for team- og individutvikling. Verktøyet er sterkt forankret i arbeidssituasjonen og egner seg som et verktøy for teamanalyse hvor det bl. Mennesketypar: Teamkompasset og Jungiansk Type-Index. Kven er eg, kven er du, – kva vert vi i lag ? Ei innføring i Jungiansk typologi, der vi ser på generelle . JTI og Teamkompasset bygger på Jungs typeteori som tar utgangspunkt i å kartlegge og beskrive den enkeltes preferanser.

Verktøyet gir en praktisk tilnæring til . Teamkompasset og JTI-preferanseanalyse er bransje og organisasjonsuavhengig. Ved omorganiseringer, etablering av prosjektteam og ved gjennomføring av . Teamkompasset er basert på det enkelte individs personlighetsprofil i JTI. De ulike teamrollene må ivaretaes for at organisasjonen, . Teamkompasset : teambygging med typeforståelse.

Vi benytter oss også av Teamkompasset, dette for å bedre utnyttelsen av arbeidsoppgaver og arbeidsmåter i et team.

Vi benytter oss av ulike studiehefter- og arbeidshefter som blir nærmere beskrevet nedenfor. JTI – Teamkompasset – Ledertyper – Coaching og type – Løft – Skap . Jungiansk Type Index – JTI, som tilsvarer personlighetsindikatoren Myers Briggs Type Indikator – MBTI, er en personlighetstest som brukes i mange ulike . Teamkompasset har store fordeler i forhold til andre lignende systemer. Det er direkte basert på individets personlighetsprofil. LEDERVERKSTEDET: TEAMUTVIKLING MED LEGO Visste du at lederteamet ofte begår klassiske samarbeidsfeil uten å være klar over det?

Teamkompasset er en let anvendelig og dynamisk metode til dig, som arbejder med team og grupper i organisationen. Teamets ”balance” og tyngdepunkter defineres i forhold til de forskellige roller, der indgår i Teamkompasset, og hermed får teamet en indikation af, hvor . Teamkompasset er det kollektive modstykke til MBTI og tager udgangspunkt i MBTI (Meyer-Briggs Typeindikator), som beskæftiger sig med det enkelte individs . Jungs typetest ble utviklet for at vi skal få forståelse og tåleranse for at vi er ulike som mennesker. Mindline prosess-strek, Jungs Type Index, Teamkompasset, Flyt-terori, Løft-metoden.

Mindline-modellen er et visualiseringsverktøy som gir oversikt over.