Tek10 vannstoppventil

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) endret 1. TEK krever vannstoppventil på rom uten avløp. Forsåvidt valgfritt fram til sommeren om man vil bruke gammel eller ny forskrift. For å unngå det, er det nå i henhold til byggeforskriftene fra 20(TEK10) påbudt med lekkasjestopper, dersom du bygger nytt, pusser opp . De byggetekniske forskriftene fra 201 TEK1 krever at installasjoner med vann i rom uten sluk i gulv skal sikres med lekkasjestoppere. Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK som gjelder fra 1. Bygger hus etter tek20og lurer på hva som er krav i forhold til aquastop i forhold til oppvaskmaskin og blandebatteri på kjøkken/rom uten . Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEKfor hytter og fritidsboliger. Verdt å vite om hytter og fritidsboliger.

Bestil en FG godkjent vannstoppventil med fuktsensor på kjøkkenet. Veiledningen til TEK§ 13-viser hvorledes skisse av våtrom med omfang av våtsoner og detaljer ellers. Forskriftskrav Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til bruk av lekkasjestopper for å sikre vanninstallasjoner i rom hvor det ikke er sluk.

TEK– Forskrift om tekniske krav til byggverk. Fordelerskap med vannstoppventil Skreddersydd for Uponor. Alle Nordbohus bygges i henhold til Tek 10. I henhold til TEK 1 må alle beredere montert i rom uten sluk ha lekkasjestopper.

Vannstoppventil med føler MÅ ellers monteres. Se måleregler i TEK§ 6-med veiledning. Se målereglene i TEK§ 6-med veiledning. Bolig bygd etter NY byggeforskrift TEK og El.