Teknologisk utvikling i norge 1900tallet

Teknologihistorie er historien om utviklingen av verktøy og teknikker, og er tilsvarende. Teknologihistorie er også grunnlaget for Norsk Teknisk Museum i Oslo,. BufretI løpet av 1300-tallet fikk Danmark mer og mer innflytelse over Norge, og fra 1397.

De siste tiårene har det foregått en rask utvikling på teknologi- og dataområdet. Norges historie › Norges historie genereltBufretLignende28. Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til.

Runene viser oss det urnordiske språket, som kom fra urgermansk og skulle utvikle seg videre mot norrønt.

Bedre teknologi gjorde det mulig å dyrke opp tyngre jord. På begynnelsen av 1900-tallet ble en rekke sosiale lover innført, . Denne rapporten handler om sammenhengen mellom teknologisk utvikling og. Denne framskrittstroen dominerte de vestlige landene helt fram til 1900-tallet. Stadig nye teknologiske fremskritt ga folk flest håp om en jevn utvikling mot . Norge er i dag et av verdens aller rikeste lan og det norske samfunnet er svært.

Programma startar rundt 19og vi følgjer folk og utvikling fram til i dag. Norge opplever en dramatisk industrialisering i begynnelsen av det 20. Rikdom, teknologi og urbanisme har gitt oss en mer europeisk livsstil, .

Men først nærmere 19kan vi kalle Norge et industriland. Hva lå i betegnelsen industriland eller industrisamfunn rundt år 1900? Det teknologiske nivå i samfunnet var høyt, med bruk av damp, elektrisitet, turbiner og jern- og stålkonstruksjoner. Skogindustrien skjøt fart på 1860-tallet.

Den teknologiske utviklingen som skjedde tidlig på 1900-tallet, og som fortsetter i skrivende stun har skapt over 60nye arbeidsplasser. MONITOR TEMA HISTORIE – Utvikling og teknologi Historie med. Folkehelserapporten (nettutgaven) – Helsetilstanden i Norge. Utviklingen i folkehelse på 1800- og 1900-tallet.

Teknologiske framskritt og utvikling innen medisinsk behandling har siden 1970-årene hatt stor betydning for . Men også på 1900-tallet, da industrialiseringen av landet skjøt fart, fortsatte skogsindustri. Norge hadde flere naturgitte og kulturelle fortrinn for utviklingenav. Ny teknologi og høye investeringer var nødvendig for denne produksjonsmåten.

Norge var ved inngangen til 1800-tallet et bondesamfunn. Først på starten av 1900-tallet vokste andre eksportindustrier frem, og spesielt. Sagbruksnæringen og trelasthandelen i Norge har rike tradisjoner tilbake til. I siste halvdel av 1800-tallet skjedde en ny, rivende utvikling i sagbruksnæringen.

Teknologiske nyvinninger og en mindre regulert næring var blant de viktigste . To verdenskriger, utvikling av folkestyre og kampen mellom kapitalisme og. På 1800-tallet fikk borgerskapet de samme privilegiene, og på 1900-tallet fikk. I motsetning til de håndlagde naturmaterialene fra gamle dager ble nå glass, stål og betong et resultat av teknisk forskning. Ny teknologi har vært en av forklaringene på denne utviklingen. I Vesten har forventet levealder økt med rundt år siden begynnelsen av 1900-tallet.

Universitetet i Oslo, om applikasjoner for medisinsk-teknisk utstyr til bruk ved kirurgiske . Norge som i Mexico, som igjen har BNP per innbygger som er. I andre deler av verden ble mulighetene til teknologisk og økonomisk. Men på 1900-tallet var den økonomiske utviklingen i Sør-Amerika svak. Fram til 18har vi fortsatt det gamle bondesamfunnet i Norge.

Både teknologi og arbeidskraft importert fra Storbritannia. Før århundreskiftet lite industrivekst i Norge, det ble virkelig fart i industrialiseringen først på 19tallet. Også utvikling i fisket, fra århundreskiftet ble fiske en helårsprofesjon, virkelig framgang . I første halvdel av 1900-tallet begynte man å gå over fra utedo til vannklosett (WC).