Terskelverdi

Anskaffelser med en verdi fra mill NOK ekskl. En terskelverdi er et begrep som gjerne brukes i tilknytning til en betingelse. Generelt er det slik at dersom en terskelverdi overstiges, innfris en eller annen .

En oversikt over terskelverdiene i nytt og tidligere regelverk. Den nasjonale terskelverdien øker fra 50kroner til millioner kroner. Det betyr at innkjøp under millioner kroner ikke lenger må . Regjeringen har vedtatt nytt nasjonalt regelverk for offentlige ankaffelser som skal tre i kraft 1.

Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser . Høy terskelverdi dårlig nytt for småbedrifter. En forenkling for innkjøpere og hoffleverandører, men en katastrofe for småbedrifter. Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 9. Det betyr at offentlige innkjøp under millioner kroner ikke . Nasjonal terskelverdi for varer og tjenester er 500.

I tillegg kommer protokollplikten for anskaffelser over 100. I tråd med EØS- og WTO-avtalen må avtalepartene justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i .