Tollaspirant søknadsfrist

Tollaspirantene må gjennomføre Tolletatens grunnutdanning med lønn under opplæring. Her vil du også finne elektronisk søknadsskjema. Tollaspirantene må gjennomføre en grunnutdanning hos Tolletaten.

Utdanningen starter opp 4-måneder etter søknadsfristen for . En tollaspirant er en tolltjenestemann under utdanning. STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST). Toll- og avgiftsetaten søker tollaspiranter til Tollregion Sør-Norge, Tollregion. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Toll- og avgiftsetatens hovedoppgaver er å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer, og å sikre inntekter til staten gjennom . Er du opptatt av samfunnssikkerhet og ønsker å ta ansvar for fellesskapet? For å kunne bli vurdert til en tollaspirantstilling må du ha . Mange lar seg friste av yrker som gir lønn under utdannelse. Jeg søker utdanning som tollaspirant fordi dette virker som en spennende og som nevnt.

Den søknaden er veldig kort, rotete og tunglest. Rådgiver/seniorrådgiver til Toll- og vareførselsavdelingens utviklingsgruppe Søknadsfrist: 11.