Wisc iv tolkning og rapportering

Ulike kartleggingsprøver i regi av skolen (se ped. rapport). Wisc -IV er en relativt omfattende evneprøve som vektlegger både verbale og ikke-. Kjøp ‘WISC-IV, tolkning og rapportering’ av Dag Øyvind Engen Nilsen fra Norges raskeste nettbokhandel.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet . Funn fra spørreundersøkelsen viser også at flere ansatte i PPT bruker WISC-IV uten å ha en formell sertifisering. Skåring og tolkning av WISC-IV-resultater. WISC-IV: tolkning av resultater, generering av hypoteser, rapportering og tilbakemelding av resultat.

Testing og testtolkning handler om å kjenne de faktorene vi . Selv om intelligenstesting er den mest benyttede enkeltmetode i utredning av barn, og selv om ingen enkelttest er mer brukt enn WISC-IV, . Publisert: Oslo : Gyldendal akademisk, 2013. Testing og testtolkning handler om å kjenne de faktorene. Du får en kort innføring i intelligenstestenes . WISC-IV tolkning og rapportering av Dag Øyvind Engen Nilsen ; sitater.

Klikk på en bok for å legge inn et sitat.

Bokens hovedfokus er WISC-IV som dreier seg om tolkning av resultater, generering av hypoteser, rapportering og tilbakemelding av resultat. WPPSI-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for. WISC-IV er en intelligenstest for barn og unge i alderen til år. Testen brukes hovedsakelig i utredningen av barn med ulike typer vansker, og i Norge . Etisk forsvarlig testing; Over og underrapportering; Test takers integritet, oppbevaring av.

Bogens hovedfokus er på testmetoden WISC-IV, tolkning af resultater, generering af hypoteser, rapportering og tilbagemelding af resultatet. Kort indføring i intelligenstestenes historie, og hvad intelligens er samt en gennemgang af de vigtigste psykometriske begreber. Bayley, WPPSI, WISC, WAIS, WASI, Leiter og.