Bølgevarsel oslofjorden

Tast inn bredde- og lengdegrader i desimalformat, f. Bølgevarsling bølgevarsel strømvarsling strømvarsel sjøsikkerhet. Portal med informasjon og tjenester for de nordlige områder.

Ved å samordne informasjon og utvikle nye . Bølgevarsel for de spesielt utsatte havområdene har lenge vært til nytte for fiskefartøy. Lakseoppdrett kan bli en realitet også i Indre Oslofjord. Nå kan havværet – strøm, temperatur og saltinnhold – varsles helt inn i Oslofjorden.

Her er Nesoddbåten på vei fra Aker Brygge til Nesoddtangen. Dette er en nyutvikling av et bølgevarsel Kystverket og Yr tidligere har benyttet. Nå har tjenesten blitt oppgradert og vises gjennom en interaktiv kartløsning hos . Leser med interesse din beretning om ferden fra Stavanger til Oslofjorden.

Synes du nå etterpå at vær/bølgevarsel var slik det bør være? Noen som kan gi noen tips om nettsider med bølgevarsel for norge? Noen som kan gi noen tips om nettsider med . Bølgevarsel Fra Lopphavet i nord til Jomfruland i sør. Nå får du detaljerte varsler om bølgene langs de åtte farligste delene av kysten vår.

Nordland sør for Salten og Jæren-Lindesnes planlegges publisert rett over nyttår, og Lindesnes-Oslofjorden første kvartal 2017. Det blåser stiv kuling fra Stavanger til Oslofjorden. Etaten har engasjert en taubåt i aktiv isbrytertjeneste i Agderfylkene, og en annen for Oslofjorden. Isbrytertjenesten ble lagt ut på anbud i fjor . Kystverket er BarentsWatch i ferd med å etablere et bølgevarsel for hele. Lindesnes-Oslofjorden første kvartal 2017.

God og sikker bølgevarsling bidrar til å øke sikkerheten for skipstrafikken. Bremanger, Hordalan Jæren, Lista, Sørlandet og Ytre Oslofjord. Arbeidet i Oslofjorden i forbindelse med ny farled ble utført i tråd med gitte tillatelser.

Bølgevarsel for Skagerrak: 2-3m, minkende til 1-2m fra i natt. Etter hvert dreining til nordøstlig bris, kortvarig frisk bris i ytre Oslofjord. Nordland sør for Salten og Jæren-Lindesnes er planlagt publisert rett over nyttår, og Lindesnes-Oslofjorden første kvartal 2017. I dag gis det bølgevarsel for kryssende bølger i tre sjøområder, Stad i Sogn.

Bremanger, Hordalan Jæren, Lista, Sørlandet og Ytre-Oslofjor . Les også: Nytt bølgevarsel er så godt at det brukes til å planlegge. Det at vi nå har fått en topp moderne sjøtrafikksentral i Oslofjorden bidrar til .