Fylkesblomst møre og romsdal

Bergfrue er en av våre best kjente fjellplanter og en av de vakreste plantene i vår flora, med en hvit klaseformet blomsterstand som kan bli over . Fylkesblomst for Buskerud: Hvit nøkkerose. Fylkesblomst for Møre og Romsdal: Bergfrue, fjelldronning.

Dette er ei liste over norske fylkesblomster. Idéen om fylkesblomster oppsto i 198 da man ønsket å finne fylkesvise botaniske motiv,. Botanisk informasjon fra Møre og Romsdal fylke og lenker til andre websider.

Kvart fylke, medrekna Svalbar har sin fylkesblomst.

Fylkesblomst, planteart som skal kunne kjennetegne hvert enkelt av de norske fylkene. Møre og Romsdal, bergfrue, Saxifraga cotyledon. Vitenskaplige navn: Cypripedium calceolus. Norske navn: marisko, Asparagales, enfrøbladende. Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil anbefale at bergfrue blir valgt som fylkesblomst for Møre og Romsdal.

Her kan du lese om Norges nasjonalblomster og fylkesblomster. Møre og Romsdals fylkesblomst er Bergfrue eller Fjelldronning som den også kalles. Denne finner vi igjen i stilisert utgave i Det norske hageselskaps offisielle . MØRE OG ROMSDAL BERGFRUE Saxifraga cotyledon.

Møre og Romsdal grenser i øst til Sør-Trøndelag, i sør-øst til. Møre og Romsdal svarer til Møre bispedømme, Sunnmøre . Møre og Romsdal fylkeskommune har tilbod om gratis karriererettleiing for vaksne i fylket. Tilbodet har namnet Karriere Møre og Romsdal.

Den er frå før kåret til fylkesblomst for Møre og Romsdal og kommuneblom i Valle kommune. Vi finner den langs kysten fra Lindesnes til . Vivendel er en typisk kystplante som vokser langs kysten fra svenskegrensen opp til Møre og Romsdal. Aust-Agder har kåret vivendel til sin fylkesblomst. Møre og Romsdal sin fylkesblomst heiter Bergfrue.

EU sitt datalagringsdirektiv vart vedteke i EU i 2006. Slaget i Hjørungavåg stod på slutten av 900-talet. Fjelldronning er fylkesblomst for Møre og Romsdal. Den er også kåret til fylkesblomst for Møre og Romsdal.

Vi finner den langs kysten fra Lindesnes til Stabbursdalen ved Porsanger.