Hvor mange bor i norge 2016

For dager siden – Lønnsforskjeller, hvor mange kvinner er ledere, hvor mange fedre tar fedrekvote. Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. Det blir flere innvandrere, men hvor mange er usikkert.

Det er stor forskjell på hvor mange som bor i tettsteder i de enkelte fylker. I Oslo bor nær 1prosent i tettsteder, mens mellom og prosent . Hvor mange innvandrere og flyktninger bor det i Norge? Personer med innvandrerbakgrunn i alt, 820 692 369 2016. Norge er et parlamentarisk demokrati og konstitusjonelt monarki, hvor Harald V. Omkring av landets befolkning bor i de fire små Oslofjord-fylkene Akershus,. Norges største tettsteder per 20ifølge Statistisk sentralbyrå er: . Norges_demografiBufretLignendeFolketallet 1. Statistisk sentralbyrå 29personer.

Gå til Hvor i Norge – Det er særlig mange med innvandrerbakgrunn i de store byene. Det bor innvandrere i alle kommunene i Norge. Offisielle tall viser at det bor nesten millioner mennesker i dette landet.

Eksakt hvor mange færre innbyggere Norge har, tør ingen tippe. For hvor mange muslimer er det i Norge i dag, og hvor mange er det om femti år? Jeg har bodd og reist mye i tre sterkt religiøse land: USA, Filippinene og Iran.

Forventet levealder ved fødsel i 20er år for kvinner og 8år for menn. I 20vil det ha steget til 8for menn og 8for kvinner, viser tall fra SSB. Norges befolkning er 10inklusiv Svalbard og Jan Mayen (SSB 2013). Den første verdenskrig medførte på mange måter et vendepunkt i. Det er også store geografiske forskjeller i hvor i landet innvandrerne fra ulike.

Nord-Norge, der av befolkningen bor . Kilde: Statistisk sentralbyrå Bearbeiding: KommuneProfilen, Befolkning i alt fordelt på andel kvinner og menn. I 20forventer de et folketall på rundt sju millioner i Norge. Vi har laget et overslag på hvor mange muslimer som bor i Norge i dag ut fra . Antall kommentarer på artikkelen (NTB) 03. Det bor personer med innvandrerbakgrunn i samtlige av landets 4kommuner, men klart flest i. Mange funnet døde etter flystyrt i Pakistan. De bor i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo-området.

Om lag 80personer med innvandrerbakgrunn bodde i Norge ved inngangen til 2016. I tillegg kommer det mange nordiske statsborgere for å jobbe, men de er. Det er stor variasjon i hvor lenge innvandrere har bodd i Norge. Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 20for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. At andelen er relativt lav blant innvandrere skyldes i stor grad at mange innvandrere i denne aldersgruppen kommer til Norge for.

Statistisk Sentralbyrå hadde gjennomført en undersøkelse og resultatene viser at det bodde 1polakker i Norge ved det siste årsskiftet. Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge vokste med 2i 2011. I Oslo bor det flest innvandrere i bydelene Alna, Søndre Nordstran Stovner og Groru hvor andelen er. Oslo har hatt mange år med høy befolkningsvekst og i løpet av de siste ti årene har .