Norge befolkning 2016

For dager siden – Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. Folketilveksten i 20er berekna å bli 4personar, eller prosent. Ein ventar at det vil vere 20busette her i landet 31. Framsida ; Befolkning ; Folkemengde og befolkningsendringar. Folketalet i Noreg var på 23personar per 1. Norge er i dag et urbant lan og nærmere av befolkningen bor i tettsteder.

Norges største tettsteder per 20ifølge Statistisk sentralbyrå er: . Befolkningen i Norge 1735–201 i millioner mennesker. Statistisk sentralbyrå 29personer. Norges befolkning er 10inklusiv Svalbard og Jan Mayen (SSB 2013).

Det tok år for Norges befolkning å gå fra fire til fem millioner. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Modulen viser befolkningen fordelt på kvinner og menn – og utviklingen siden 2000.

Landet, 201 298 587 611 46 535 . Tabell og fgur viser utvalgte aldersgruppers andel av samlet befolkning i regionene. Også aldersgruppen 0-år betyr mindre i 20enn i 2000. Norge vil ha mellom og millioner innvandrere i 206 viser SSBs nye.

Statistisk sentralbyrås (SSB) nye befolkningsframskrivinger fra 20til 210. Oslo får prosent større befolkning, 854. InterBuss måler bruk av Internett og medieteknologi blant befolkning med tilgang til Internett. Andel som har smarttelefon 20- 20(prosent) . Størrelsen på de ulike aldersgruppene i befolkningen har betydning for planlegging av. Andel år og over, 20og framskriving for 2040.

Facebook-brukere; av brukerne er inne på Facebook daglig . Det tilsvarer 1prosent av befolkningen. Det vil si at prosent av innvandrere med muslimsk bakgrunn i Norge er. Norges befolkning vil passere seks millioner i 203 viser den nye. En av Russlands mest innflytelsesrike og profilerte forsvarspolitikere advarer Norge.

Om lag 80personer med innvandrerbakgrunn bodde i Norge ved inngangen til 2016.