Hvor mange bor i norge 2015

For dager siden – Lønnsforskjeller, hvor mange kvinner er ledere, hvor mange fedre tar fedrekvote. Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. I 20var kvinners lønn som andel av menns lønn prosent.

De fem største byene i Norge vokser fortsatt, og huser omtrent en tredjedel av Norges befolkning. Det er stor forskjell på hvor mange som bor i tettsteder i de enkelte fylker. Dette utgjorde prosent av Norges befolkning.

Norge er et parlamentarisk demokrati og konstitusjonelt monarki, hvor Harald V er. Omkring av landets befolkning bor i de fire små Oslofjord-fylkene Akershus,. Ifølge Norsk Monitor er det fra 20flere nordmenn som ikke tror på noen gud . I 16hadde Norge 40innbyggere, i 18passerte folketallet én million. Det kan ellers nevnes at 8av de som innvandret var norske statsborgere som hadde bodd i utlandet, mens 10.

Gå til Hvor i Norge – Det er særlig mange med innvandrerbakgrunn i de store byene. I Oslo utgjorde de i 20over av innbyggerne. Det bor innvandrere i alle kommunene i Norge.

For hvor mange muslimer er det i Norge i dag, og hvor mange er det om femti år?

Jeg har bodd og reist mye i tre sterkt religiøse land: USA, Filippinene og Iran. Det forteller hvor mange barn en gruppe av kvinner får hvis de på hvert alderstrinn opplever de aldersspesifikke . Norges befolkning er 10inklusiv Svalbard og Jan Mayen (SSB 2013). Den første verdenskrig medførte på mange måter et vendepunkt i. Det er også store geografiske forskjeller i hvor i landet innvandrerne fra ulike. Nord-Norge, der av befolkningen bor . I 20var det 22brukere av omsorgstjenester (SSB).

Befolkningen samlet økte med prosent i 2015. Det bor personer med innvandrerbakgrunn i samtlige av landets 4kommuner, men klart flest i hovedstaden. Mange funnet døde etter flystyrt i Pakistan.

De bor i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo-området. Bosted; Innvandring i 2015; Kilder; Andre temaer. Det er stor variasjon i hvor lenge innvandrere har bodd i Norge.

Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 20for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Landet, 201 180 597 582 46 531. Landet, 201 751 811 939 46 540.

Først bør man jo hoste opp noen argumenter for at islam er . Expressen): Hun har bodd i Oslo i to år, hatt jobber og bodd i fire forskjellige leiligheter. Egentlig burde jeg ha vært millionær med tanke på hvor mange. Mange svensker jobber seg opp her i Norge. Det er foreløpig usikkert hvor mange valpekull som er født i Skandinavia i 2016.

Dagens bestand i Norge og Sverige er av finsk-russisk opprinnelse og . Det er vanskelig å forutse nøyaktig hvor mange mennesker vi kommer til å. I 201 med milliarder mennesker, bor prosent i Europa, . Tallet på utenlandske statsborgere som bor i Norge er mer enn doblet siden 2007.