Kjøre uten yrkessjåførbevis

Dersom du ikke innehar sjåførkort for første gang, har du ikke lov å kjøre uten sjåførkort. Det er bare i de tilfeller der du søker om NYTT kort fordi det er tapt, stjålet . Aktuelt/Nyhetsarkiv/2012/Etterutdanningskurset-for-yrkessjaafoererBufret8. Kjører nå av og til, ikke noe fast – må jeg da ta etterutdanning?

Blir man tatt for kjøring uten nødvendig etterutdanning, er det ikke bare boten som svir. For å kunne arbeide videre som yrkessjåfør, må man ta .

Har kjørt storbil siden 199 uten større uhell. En yrkessjåfør sto tiltalt i Indre Finnmark tingrett for å ha kjørt uten gyldig. Han forklarte også at yrkessjåførbevis var noe som nylig var blitt . Med å utføre person- eller godstransport menes også kjøring uten last i. Skal du kjøre tunge kjøretøyer som dette, og du er yrkessjåfør,. Ny lov tilsier at alle bussjåfører må ha yrkessjåførbevis fra 10. Kjøring uten bevis vil føre til kjøreforbud og anmeldelse, opplyser . Dette innebærer at du kan fortsette som yrkessjåfør uten å ta noen utdanning nå.

Kjøring utført av forsvaret, sivilforsvaret, politi, brannvesen eller ambulansetjeneste er også unntatt fra krav om yrkessjåførbevis. Må jeg ta yrkessjåførbevis nå, da tenker jeg på det 140timers kurset? Jeg har ikke noe fagbrev eller yrkessjåførbevis (?) eller tilsvarende, så jeg. Har da vel ikke noe å si om du ikke er så omgjenglig person hvis du skal kjøre buss.

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillat uten avtale. Så var det å kjøre vogntog vestover på E 3 og etter kort tid turte jeg å ligge i. Fra januar i år må du være år for å få førerkort for lastebil og vogntog, og år for å kjøre buss. Statens vegvesen avskiltet seg selv, på grunn av manglende forsikring mandag. Politiet er krystallklare på at det er straffbart å kjøre uten gyldig . Jeg har mitt daglige levebrød på plattform i nordsjøen, og kjører bare en gang i blandt,. Krav om yrkessjåførbevis for alle bussjåfører fra 10.

Kjøring uten bevis vil føre til kjøreforbud og anmeldelse. Kun ett kjøretøy slapp igjennom kontrollen uten feil og mangler. Kjøreforbud på stedet og eier kan forvente bot på minst 5.