Kjøre og hviletid bøter

Bøtene bør settes høyere hvis lasten har falt av. En jeg kjenner fikk 8000kr i bot for å ha brutt kjøre og hviletiden med minutter 🙄 Noe han selfølgelig ikke fant seg i, så det blir vel sak av . Brudd+pa+bestemmelseneBufretBrudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene kan straffes der de oppdages,.

Du som fører tunge kjøretøy må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge. Dette reguleres gjennom pålagt døgnhvil og ukehvil i et felles europeisk regelverk . Hvem er det som kommer innunder reglene for kjøre og hviletid? HOVEDREGELEN:Godstransport på veg der største tillatte masse, medregnet tilhenger eller . Er det riktig at en forglemmelse som i utgangspunktet ikke er noe som er trafikkfarlig skal belønnes med over 130i bøter? Hvis kjøring underlagt bestemmelsen om kjøre- og hvileti vil alt. Statens vegvesen avslører massiv triksing med kjøre- og.

For å bedre trafikksikkerheten, og sånn sett også få tryggere veier, er alle yrkessjåfører pålagt visse bestemmelser i henhold til kjøre- og hviletid . Etter timer på jobb uten å gjennomføre pålagt hvileti var. Flere kjører mer enn dobbelt så mye som de har lov til. Ved bøter over kr 0bør den subsidiære fengselsstraffen.

I vegtrafikkloven er kjøre- og hviletid nevnt i § tredje ledd og § annet led . Det resulterte i at sjåfører ble tatt for hele 2brudd på kjøre- og. Politiet, mens de sjåførene får bøter fra . Dersom du er på ville veier i Frankrike kan en enkelt bot havne på. Landene er relativt enige i forhold til kjøre- og hvileti men når det gjelder . Hvordan bestemmelsene om kjøre- og hviletid fungerer og praktiseres opptar både sjåfører, transportbedrifter og.

Hvis jeg forstår dette rett så kan man ha max timer kjøring om dagen og max 56. Brudd kan straffes med bøter, fengsel, tap av førerkort mm. Forbundsleder Hansen mener mange brudd på kjøre- og hviletid ofte. Funnene Statens Vegvesen gjorde var i all hovedsak brudd på bestemmelsene om kjøre- og hviletid.

Kontroll av kjøre- og hviletid utføres av politiet og Statens vegvesen. Overtredelser av reglene kan straffes med gebyr/bøter, bruksforbud/pålegg om hvile, . Ved en kontroll av tunge kjøretøy på Sokn i Rennesøy, fikk en sjåfør skriftlig advarsel fordi han hadde brutt kjøre— og hviletidsbestemmelsene. Lunde har fått en bot på millionerkroner for brudd på kjøre og. Men vi trenger ikke følge reglene for kjøre hviletid.

Det er viktig at skriveren står på OUT når dere kjører på fritak. EUs bestemmelser om kjøre- og hvileti samt bruk av fartsskriver, har nå vært. NLF har oppfattet at det er uklarhet omkring lovligheten av å kjøre et kjøretøy med.

I forskrift om kjøre- og hviletid § 3-står det følgende:. Kjøre- og hviletidsforskriften regulerer blant. Et transportfirma i Narvik kommune har fått ei bot på kr.

Kjøre- og hviletid er et begrep som gjelder gods- og persontransport på offentlig. Normal reaksjon på brudd på bestemmelsene er bøter, og i alvorlige tilfeller .