Kjøre hviletid buss

Du som fører tunge kjøretøy må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge. Førere av lastebiler og busser omfattes av reglene. Digital+fartsskriver/Sporsmal+og+svarBufretHvem er det som kommer innunder reglene for kjøre og hviletid?

HOVEDREGELEN:Godstransport på veg der største tillatte masse, medregnet tilhenger eller . Førere av lastebiler og busser omfattes av internasjonale regler for kjøre- og hviletid. Sammenfattet krever disse at: Daglig kjøretid skal ikke . Førere som overholder kjøre- og hviletidsregler får som regel mer og bedre søvn.

Reglene om kjøre- og hviletid omfatter busser (unntatt minibusser) og . I går fortalte NRK Rogaland om sjåfører som kjører rutebuss i selskapet Veolia som i sommer har kjørt buss i over et døgn i strekk. Til enhver tid sover tusenvis av mennesker på raste- og parkeringsplasser rundt om i Norge. Førere av busser og lastebiler kan fra 1. Norge nye kjøre- og hviletidsregler å forholde seg til.

Kjøre og hviletid – blandet kjøring og innarbeidningsordninger.