Opptakskrav 2015

Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. Studieplasser angir antall planlagte studieplasser i 2015.

Hvis det står nytt, er studiet enten nyopprettet i 201 studiet var ikke med i . Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 5tilbud til 6ulike søkere. Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å .

Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett. Søk opp karaktergrenser og ventelister for studieopptaket 2015. Samordna opptak har nå sendt ut tilbud om studieplass til 89. Her går landets aller flinkeste studenter.

Sjekk årets opptakskrav til høyere utdannelse. Det er opptak til dette studiet en gang i året. Rekordstor søkning bidrar til at det blir enda vanskeligere å komme inn på flere av de mest populære studieprogrammene ved Norges . Studieprogram, Ordinær kvote 201 Endring i poeng-grense fra 2014. Se Samordna opptak for forklaring av opptakskvotene. Samordna opptak offentliggjorde i dag poenggrensene for hovedinntaket til studiene de . Se listen over studiene som hadde høyeste opptakskrav i 2014.

Nedre poenggrense for inntak til Vg(videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret 2015/201 1. Norge, og du kan nå søke studieplass for studieåret 2015/16. Kvalifiserte søkere til bachelor i politiutdanning vil bli rangert for opptak på bakgrunn av konkurransepoeng. Det er opptak til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kvar haust.

Hausten 20var poenggrensa 5poeng i førstegongsvitnemålskvoten og 53 . Norge, viser ferske tall fra Samordna opptak.