Reguleringsplan kart

Du kan også søke deg frem i kartet med å skrive stedsnavn eller adresse. Her kan du se kommunedelplaner, reguleringsplaner, planprogram og veiledende plan for offentlig rom i et interaktivt kart over Oslo.

Gjennomsiktighet: Kommuneplan over reguleringsplan. Gjennomsiktighet: Reguleringsplan under bakken. Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

Reguleringsplanlegging i Trondheim kommune. En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Kommunen skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplaner for de områder i. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser.

Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel (§ 12). En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en beskrivelse. Reguleringsplaner utarbeides og behandles med . På sikt skal denne løsningen kunne kobles mot kommunens arkiv og således gi en oversikt over status for pågående reguleringsplaner og .

Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti. Du får informasjon om når planen ble vedtatt, planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og eventuelt andre kart og politisk behandling . Nå skal reguleringsplanen vises i kartet. Ved å klikke på din eiendom i plankartet får du opp tilgang til . I det digitale kommunekartet hvor du finner bl. I Kristiansand har vi ca 14gjeldende reguleringsplaner.

De aller fleste boligfelt inngår i en reguleringsplan. På kommunens kart kan du finne informasjon om . Reguleringsplan er et detaljert arealplankart med tilhørende. Gå til karttjenesten ved å klikke på det nederste av de tre kart- rektanglene.

Detaljer i reguleringsplaner vises ved målestokk større enn 1:10000.