Senvirkninger av cellegift

Både cellegift og stråling kan føre til reduksjon av antall umodne eggceller, og kvinner kan allerede i 30-års alder oppleve problemer med å få barn, selv om de . Senskader av cellegift og strålebehandling – vær obs. Lege Sopfie Fosså har gjort en utrolig innsats for oss cancerianere.

Væsker som appelsinjuice, vann og te kan bidra til å bygge ditt immunforsvar etter cellegift. Appelsinjuice inneholder vitamin C – en allment kjent immun booster. Olavs Hospital i Trondheim er først ut i landet med et sykehustilbud til pasienter med senskader etter kreftbehandling.

Forskerteamet i USA mener cellegift kan være årsaken til problemene, men at det må mer forskning til for å bli sikker.

Fem år med sykehus og operasjoner, stråling og cellegift, angst, sorg og håp. I dag er Mette en av de mange som du ikke kan se feiler noe, . Selv om den primært tar kreften så blir også andre organer påvirket av den. Forskning har nå ført oss nærmere og nærmere . Mange som overlever kreft får plager av ulik art. Senskader eller ettervirkninger kan oppstå etter kreftbehandling.

På Kreftlinjen er det flere som kontakter oss om numne fingre og tær (senfølger av enkelte cellegifter), tretthet som ikke gir seg osv. Kroppen responderte godt på cellegift og legene sier nå at de ikke finner. Nå er alt det der tilbakelagt men jeg sliter med senvirkninger hvor .

Begrepsavklaring: Cellegift brukes synomymt med cytostatika og kjemoterapi når medikamentell kreftbehandling omtales. Tidligere strålebehandling og visse typer cellegift øker risikoen for at det kan oppstå ny kreft. Jeg synes det snakkes og står svært lite om dette med senvirkninger . Cellegift kan redusere livskvaliteten uten å gi noen helsegevinst for kreftpasienter i sluttfasen av behandlingen, viser amerikansk forskning.

Brystkreftbehandling gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Det kan skyldes både cellegift og strålebehandling. Etter det har hun vært gjennom en operasjon og en tøff behandling i ett år med cellegift, stråling og hormonbehandling. Behandling for svulst i nervesystemet med kirurgi, strålebehandling og/eller cellegift; Behandling for akutt leukemi med intratekal cellegift og/eller stråle- . Det er spesielt stråle behandling, og visse typer cellegift som kan forårsake skader i arvestoffet til friske normal celler, som gir økt sykelighet med tiden. Målet med en god oppfølging er å oppdage et eventuelt tidlig tilbakefall, overvåke og behandle bivirkninger forårsaket av cellegift og tilby støtte og veiledning . Strålebehandling, Gy x 2 med cellegift anbefales ved innvekst i andre organer eller der avstanden fra svulsten til begrensningen av fettvevet rundt . Så opereres det brystbevarende, man får cellegift og til slutt stråling.

Da er det ofte en cellegift som heter FECsom brukes. Vi angripes med biologiske våpen som cellegift og stråling, og må leve i lengre periode som POW (Prisoner of war) uten å sikkert vite når og . Før jeg begynte på kurene var jeg forberedt på at det ville skje store fysiske endringer med meg, . Ble behandlet med operasjon, cellegift, stråling og går nå på Herceptin og. Kjente senvirkninger av cellegift kan være for eksempel hjerteskade eller nedsatt fruktbarhet.

Av stråling kan det være veksthemming i muskler og skjelett samt . Cellegift eller cytostatika er en samlebetegnelse på medisiner mot ulike kreftsykdommer. Cellegift gis for å bekjempe kreftcellen, eventuell drepe den. Mest utsatt er de som fikk kreft i ung alder, og som har gjennomgått komplisert behandling med en kombinasjon av cellegift og stråleterapi.

Etterpå skal jeg fortsette med en annen type cellegift, Taxotere. Dermed skal jeg antagelig ha denne cellegiften ukentlig i uker.