Parametere

Parametrer eller parametere, står det i Bokmålsordboka. Klikk på den blå m-en etter oppslagsordet, så får du opp tillatte bøyninger. I metodedeklarasjonen angis datatypen til de formelle parametrene.

Datatypen til de aktuelle parametrene må stemme parvis overens med de formelle. Her finner du betydninger av ordet Parametere. Du kan også legge til en definisjon av Parametere selv.

Språkspalten – To statistiske uttrykk misbrukes ofte, nemlig ordene parameter og korrelasjon/korrelere.

I BUFR-formatet er ulike varianter av varigheter definert som adskilte parametere. I KVALOBS er varigheten en del av parameterkoden slik at et heltall i koden . Dette vedlegget inneholder derfor noen parametere som kan benyttes i forbindelse med brann/ulykkesscenarier som bør gjennomføres for enkeltrisiko, for bl. Denne artikkelen gir en oversikt over parametere, forklarer hvordan du bruker parametere i spørringer og hvordan du bruker skjemaer til å utvide bruken av . Når du legger til parametere i en Access skrivebordsdatabase-spørring, ber den om vilkår slik at resultatene filtreres. Bruk kategorien Parametere til å legge til, redigere eller slette parametere.

I de to foregående lessons har vi sett på CT historikken og dagens scannere. Nå vil vi fokusere på de CT skannere som finnes . Vi kan definere parametre og bruke dem f.

Inneklima – norske parametere til felles europeisk standard. Innemiljøet påvirker ikke bare menneskenes komfortfølelse, men også deres helse og produktivitet i . Ifølge forskriften skal drikkevann være klart, uten fremtredende lukt, smak eller farge. Forskriftens tabell gir grenseverdier for farge, lukt . De mest nyttige HTML-parameterne er beskrevet nedenfor.

Du bruker flippen Tilleggsparametere i vinduet Avanserte valg i distribusjonsveiviseren når du skal . Ved å legge til URL-parametere i annonsekampanjene kan du identifisere hvor annonsetrafikken kommer fra. Innsiktsdata fra URL-parametere kan vise hvilken. Forsøk med krengende vogn : beregning av parametere for passasjerkomfort ved kjøring med SBB krengningsvogn.

Sentralinstitutt for industriell forskning . Egendefinerte parametere er en avansert type nettadresseparametere du kan legge til i nettadressene til landingssidene for annonsene dine. Funksjonstrening – innputt og parametere. Page restrictions apply; Added by Benjamin Andreassen . Bruk vinduet Tilføy parameter når du skal tilføye parametere til en ekstern funksjon. Bruk vinduet Endre parameter når du skal endre parametere for en ekstern . Som et eksempel , her er en funksjon definisjon inkludert noen parametere: def nameSquare ( x , navn) : en.

Hensikten med prosedyren er å sikre tilfredsstillende konfigurasjonskontroll av fast programvare, parametere og relatert dokumentasjon for drivmaskiner av type . EIOPAs anbefaling Guidelines on undertaking-specific parameters gjelder bruk av foretaksspesifikke parametere ved beregning av . Selv om Larvik fortsatt er Norges desidert beste lag, kommer Vipers stadig nærmere på en rekke viktige parametere. Funksjonelle parametere ved bedøving/avliving på slakteri. N a tio n al V e te rin a ry In stitu te`s R e. Parametere for administratorinnstillinger.

Denne delen beskriver parametere for administratorinnstillinger. Angir dato og tid til maskinens interne .