Svevestøv innendørs

Utendørs svevestøv kan være en vesentlig kilde til svevestøvnivået inne. Svevestøv kan ofte være den aller viktigste luftforurensningen både ute og innendørs. Partiklenes betydning avhenger av mange forskjellige forhold: antall, .

Hjemmets nærhet til store trafikkområder kan være årsaken til store mengder svevestøv. Svevestøv en fellesbetegnelse på partikler som svever i lufta over lengre tid. Svevestøv finnes i både inne- og utelufta, og kan være svært helseskadelig.

Ved dårlig ventilerte varmekilder med vedfyring og elektriske varmeapparater med særlig varm overflate, kan det bli særlig mye svevestøv inne.

Dette inkluderer både innendørs og utendørs luftforurensning. Innendørs kan også svevestøv dannes fra blant annet røyking, tente stearinlys . Karbonmonoksid (CO) i høye nivåer kan forekomme inne i bygninger tett ved sterkt trafikkerte veier. Fastsettelse av retningslinjer/luftkvalitetskriterier. Våte veier binder svevestøvet til veibanen og vinden sprer den.

Når dagens varsel for luftkvalitet er oransje eller rødt, så holder vi oss inne akkurat i rushtidene da luften er dårligst.

Undersøkelser av eksponering for svevestøv innendørs er få, og . I studien har hun og kollegene målt konsentrasjonen av innendørs svevestøv og eksponering blant innbyggerne på landsbygda sør i Kina. Andre forurensningskilder kan være svevestøv og eksos fra trafikk og røyk og støv fra industri. På det verste blir mange anbefalt å holde seg innendørs. SVEVESTØV: Det tørre været gir mye svevestøv. Beordrer skolebarn og eldre til å holde seg innendørs.

På det verste var nivået av svevestøv over ganger så høy som det som WHO regner . Røyking innendørs forurenser luften med nærmere 40ulike kjemiske. Det er naturlig svevestøv, så friske folk vil sannsynligvis tåle dette. Kilder til svevestøv finnes også inne i bygninger, som støv fra tepper, hudpartikler, støv fra klær, kopimaskiner, tre og kulloppvarming, lys og aerosoler.

Svevestøv er en sammensetning med fysiske og kjemiske egenskaper som.