Brunt vann borehull

En god borebrønn gir tilgang på rent og klart drikkevann, men dette er. Vann strømmer inn i brønnen langs noen få av sprekkene som kuttes av borehullet. For mye jern ytrer seg ved brune utfellinger (rust) i vannet som danner slam.

Høyt innhold av jern, mangan eller humus (organisk materiale) Tilsig av forurenset overflatevann. Det finnes to hovedmåter å finne vann på ved brønnboring. Borehullet tettes med en mansjett, normalt på 30-meter dyp og det pumpes vann gjennom . For å øke vannmengde kan vi trykke borehullet.

Vi plugger igjen borehullet et stykke nede og setter på vanntrykk under pluggen. Vi installerte nylig vannrensing hos en husstand som fikk vann fra privat borehull. Vannprøven viste elendig kvalitet, med mye kalsium, jern og . Vi har de siste dagene hatt brunt vann i springen (brønn/ borehull) og oppdaget at når vi frøs vannet samlet alt det brune seg til en klump, mens . Vannet fra brønnen er til tider ganske brunt og er ikke gunstig å drikke. Kvalitetskravene til drikkevann er regulert i drikkevannsforskriften. Drikkevannet skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller . Har du privat vannforsyning må du selv ha kontroll med at vannet ikke er.

Overskriften sier det meste, når jeg putter klor i vannet i bassenget så blir det. Er ikke noe tilsig i toppen av borehullet, er så mye vann at det . Fenomenet grønt hår oppstår når det er kobber i vannet og samtidig høy konsentrasjon av klor. Ofte forekommer disse fenomenene hos folk som har egen brønn eller borehull.

Hvis vannet blir brunt ganske umiddelbart. Mange lurer på om brønnvannet de har er trygt å drikke. Det finnes noen enkle forholdsregler du kan ta for å sikre vannkilden. Svar: Misfarget, brunt vann kan dessverre til tider forekomme.

Dette har ofte sin årsak i at innvendig rust i eldre vannledningsrør rives løs når . Drikkevann fra egen kran kan inneholde små mengder jern og mangan. Vann fra borehull kan inneholde relativt store mengden av disse . Men er det for lite vann eller det er brunt, må det settes i gang ekstra og fordyrende tiltak. Derfor er det viktig med en skikkelig kontrakt. Etter trykkingen av naboens borehull, hevder Kransberg at vannkvaliteten i hans borebrønn er.

Innlekkasje av vann i overgangen mellom foringsrør og fjell. Begroing og belegg i foringsrøret og borehullet. Brune, geleaktige utfellinger i forbindelse med sprekkesone med . Naboen sin bereder var fra 199 og den var full av sort/brunt vann i bunnen,.