Fossil energi

Fossil energi er energi vi tar ut fra fossile energikilder. De deles opp i kull, olje og naturgass og er alle rester av planter og dyr som levde for millioner av år siden. Fossil energi eller fossilt brensel er hydrokarbonhaldige stoff som kol, olje og naturgass.

Dei finst i jordskorpa, og blir utvunne som ei kjelde til energi ved . Fossilt brensel er hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje, naturgass, oljeskifer og tjæresand. De finnes i jordskorpen, og utvinnes som en kilde til energi ved . Mer enn halvparten av energiforbruket i Norge kommer fra fossile og forurensende energikilder.

Utslippene fra oljeplattformene, fra bilene våre og i industrien . I Norge produseres det ganger mer fossil enn fornybar energi. Klimagassutslipp fra olje og gass knytter seg i hovedsak til bruken av dem, men også . Disse energikildene er dannet i jorden av forråtnede rester av planter og dyr og kalles derfor også for fossil energi. Fossile brensler regnes som en ikke-fornybar energikilde. UiO og NMBU trekker seg ut av fond som investerer i alle former for fossil energi.

NTNU mener det er tilstrekkelig å gå ut av kullproduksjon.