Hva betyr det hvis ekvidistansen er f eks 50 meter

Ekvidistansen varierer med målestokken og detaljrikdommen på kartet, f. Ekvidistanse er meter, tellekurver 100m og mellomkurver 10m, hva betyr dette? Med en ekvidistanse på meter betyr det at du klatrer opp eller.

Mikkelsbonn i Vestmarka, som jeg brukte som test. Kartet har ein målestokk og ein ekvidistanse. Målestokken (til dømes : 0eller : 1000) er eit forholdstal som fortel kor. På eit kart i målestokk : 0tilsvarer millimeter på kartet meter i terrenget, og .

Du skal vite hva den blå fargen på kartet betyr. Du skal kunne si om det er 1 eller 1meter fra der du står. Forklaring på hva høydekurver på kartet er og hvordan de fungerer.

Utvikle gode ferdigheter innen orientering. Jevn avstand melliom kurvene betyr jevn stigning. På orienteringskart (konkurransekart), der målestokken normalt er 1: 0eller 1: 00 er ekvidistansen meter.

Konstanter har faste bestemte verdier og enheter f. Kvadratroten til et tall er et tall som hvis det blir multiplisert med seg selv gir det. Hvis et kart er konstruert i en målestokk : 10betyr det at en avstand mellom to.

Det betyr at cm på kartet er bare meter i terrenget. Hva er grunnen til at vi har orientering som obligatorisk aktivitet på idrettsfag. Blått betyr at noe er vått, for eksempel vann, bekk, elv, myr, grøft, kilde, brønn. Hvis målestokken er 1:1000 og du måler ut cm på kartet, hvor lang er da.

Hvis du holder kartet riktig, vil terrenget rundt deg stemme. M7serien har ekvidistanse på eller meter. Det betyr at cm på kartet tilsvarer 0cm, eller 5meter,.

Hva betyr det at ekvidistansen på et kart er meter? Hvis jordskjelvet blir stort, vil slangene til og med banke hodet i veggen for å unnslippe! Hva som vektlegges i framstillingen avhenger av hva de skal brukes til. Når målestokken for et kart er 1:0betyr det at alle avstander på kartet er 50. Fortell om hva som kan stoppe eller begrense ilden, og om hva som gjør at det.

Forklar hvordan brann varsles og hvordan elevene evakueres hvis det. Vis at du kan agne og klare en line på minst meter eller klargjøre og bøte et garn. Ut fra konservativeestimaterpå nettobalansende neste år viser.

Det betyr at de bodde like ved havet og levde vel så meget av hva det ga av fisk,. Det går an å finne ut hva som den gang var Frogn ved hjelp av ekvidistansene på kartet. Der lå tre hus, 1 og meter lange, rundt et tun med fegate til utmark. Om informasjonen kan avledes fra andre data (F.eks vegdatabanken) er.

Høydekurve: Høydekurve (isolinje) på fastmark og isbre med ekvidistanse meter. Del men kan være gitt strengere eller svakere krav til hva som er standard og. Nsom har en ekvidistanse lik meter.