Hva er et spekter

Elektromagnetisk spekter, all elektromagnetisk stråling. Et spekter kan være et ut valg at noe- et spekter av bøker foreksempel. Eller så kan et spekter være en stav som de kongelig brukte før i tiden.

Her finner du betydninger av ordet Spekter. Du kan også legge til en definisjon av Spekter selv. Spekter er den dominerende arbeidsgiverorganisasjonen for virksomheter innen norsk spesialisthelsetjeneste.

Våre medlemsvirksomheter favner om private og . Et glødende fast stoff, en glødende væske eller en gass med høyt trykk gir et sammenhengende spekter. Da ser vi alle regnbuens farger og ingen linjer. En person gjorde meg oppmerksom på at det ikke er sikkert alle vet hva Spekter er for noe. Spekter, arbeidsgiverforening grunnlagt i 199 organiserer først og fremst fristilte virksomheter fra statlig, kommunal eller fylkeskommunal . Hold spalten på et spektrometer opp mot ulike lyskilder. Hvordan ser de ulike kildenes fargespektrum ut?

Noter ned fargene og bølgelengden som du ser tydelig . Hensikt: Se hva slags spektre forskjellige strålingskilder har. Teori: Vi har tre spektre: – Sammenhengende spekter: Hvis du ser på et glødende .

Vi kallar dette det elektromagnetiske spekteret. Her er litt om hva de forskjellige gruppene kan brukest til:. Videre info: En livsnerve fra universet: Det Elektromagnetiske Spekter Det elektromagnetiske spekter.

VI UTVIDER SPEKTER MED EN DAG så festivalen blir fra – juni. Dette gjør at vi for å få mer ro hver dag og det gir mulighet for å korte . Et kontinuerlig spekter, er det vi kaller for hvitt lys, og er en sammensetning av lys i alle bølgelengder som varierer fra 4nm til 8nm. SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter.

SAN representerer over 0ansatte i Spekter-virksomheter. Vi har tre ulike spektre; sammenhengende spekter, emisjonspekter og. Slik kan vi oppdage hva slags grunnstoff som gir ulike spektre. Sammenhengende spekter: Alle fargene i spekteret er synlige,.

Oppgaven vår gikk ut på å finne ut hva slags spekter de forskjellige . Forskerforbundet har om lag 9medlemmer i Spekter Helse. Gjør deg kjent med hva som står i den lokale tariffavtalen – Spekter-overenskomstens B-del. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er Fagforbundets motpart på en rekke tariffområder. Fagforbundets medlemmer innenfor spesialisthelsetjenesten . Spekter Pluss er et arbeidsmarkedstiltak for arbeidstakere som trenger.

Her kan du lese mer om eQuass sertifisering og hva det betyr for Spekter Pluss.