Hva er spisslast

I dette notatet er spisslast videre brukt som synonym for topplast. I dag (2012) utgjør fossil spisslast under av energien brukt i norsk fjernvarme. Men hva betyr det for oss i varmebransjen?

Topplast, eller spisslast, betegnelse på det maksimale effektforbruket (energiforbruket per tidsenhet) som inntrer i løpet av et døgn eller et år. Spisslast kan være el, olje gass, biodrivstoff,. Hva skjer når varmepumpen må ha hjelp av spisslast.

Bioenergisentral basert på pellets m/olje +el.

For de samme forholde hva gjelder dampkjele og dampturbin, vil et kull-,. Topplastkraftverk (eller spisslast) som skal ta unna den daglige topplasten, som kan . Slik kan elektrisk spisslast skilles ut fra totalt forbruk av elektrisk energi, og eier. Hva bør installatør passe på ved plassering og innmontering av varmemålere?

Sammen med Energi Norge har flere aktører i byggebransjen og en rekke miljøorganisasjoner sendt felles høringsuttalelse på forslag til nye . I praksis tolker de at spisslast kan dekke inntil pst av energibehovet over året. Bygge nytt eller rehabilitere – hva med pellets? Fokuset har vært på overgangen fra fossil til fornybar spisslast.

Fjernvarmen fungerer nå som spisslast og backup for bydelen. Kommunenes kompetanse på hva som er en miljømessig bedre løsning er . Kombinasjonen av varmepumpe til grunnlast og oljefyr til spisslast er miljøvennlig og økonomisk, og kan bli enda bedre den dagen oljefyrene . For yrkesbygg som konverterer fra fossil olje som spisslast er el-kjel, bioolje, fossil gass og. Gir fleksibilitet i effektoppsett grunnlast spisslast.

Skal man bare fokusere på olje, hva med gass og El i industri. Alle energikilder i et anlegg skal prioriteres etter hva du betaler for. Bruk den billigste energien først, og spisslast fra den dyreste til slutt – nærmest mulig . Alternativ B: Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel, med unntak av gasskjel til spisslast. Varmepumpen skal alltid styre innslaget av spisslast.

Hva betyr de nye TEK 10- kravene for vannbåren varme og. Olje/gasskjel til backup/spisslast er ok så lenge det er lagt opp til bruk av biogass/bioolje, Men . Vår analyse gir ikke en samfunnsøkonomisk vurdering av hva som er den beste. Elkjelene er ikke avgjørende for å dekke spisslast. Vi legger frem et alternativ med unntak for spisslast i næringsbygg. Hva med hytter, skyter Kristi Grønvold Bache inn.

Nikolai Astrup, Høyres klimatalsmann spør ironisk om Holmås parti, som har sittet i. Regjeringen i åtte år, ikke vet hva forskjellen er på grunnlast og spisslast. Montere utekompensert regulering av shunten (shuntautomatikk); Installere varmepumpe i systemet, med den eksisterende kjelen som spisslast (topplast). Hvor mye energi- hva med kostnader og andre utfordringer? Oppvarming og varmeanlegg: 1mbolig bygget etter standard i 1970: kwh . Dersom man velger å åpne opp for gasskjel til spisslast kan det føre til at fossil gass i praksis brukes mye mer enn som bare spisslast på de . Nå vurderer Eidsiva Bioenergi å erstatte noe av spisslasten basert på gass med egen energi;.

Hva påvirker besparelse ved bruk av varmepumpe? Kompressor og spisslast i VP er me ingen pumper eller .