Hvordan skrive klage til ruter

Skal jeg skrive noe som sånt so”Jeg vil klage på en hendelse. Akkurat hvordan du stiler klagen er neppe så viktig, men jeg ville begynt . Til Ruter Klage på billettkontrollør Jeg skriver dette på vegne av min venn men også fordi jeg selv er bevegelses-hemmet og selv har støtt på ignorante.

Til Ruter Jeg sender denne klagen pga en bot på 9kr som ble gitt meg på trikk 18. Kontrolløren begynte å skrive ut bot, og begrunnet det med at billetten var . Dette er fire brev som handler om hvordan vi kan skrive en klage. Du skal lage et brev som henger sammen ved å klikke og dra avsnittene på rett plass i teksten. Hvis du klager på vegne av andre, må fullmakt vedlegges.

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan ordlegge deg. Hvordan unngå å betale bot hvis du blir tatt i billettkontroll. Her er fremgangsmåten basert på min erfaring med Ruter:. Her må du huske på å skrive under helt avvikende fra din vanlige signatur. Etter å ha blitt tatt i billettkontroll, oppgitt min egen personalia, klaget og fått svar,.

Denne oppskriften er bygget på erfaringer og svar fra Ruter: 1. Hvordan du skriver under har ingen ting å si, så lenge du skriver riktig navn. Først skriver du et formelt klagebrev så legger du til ett vedlegg hvor. Jeg vet ikke hvordan dette fungerer i Bergensområdet, men med Ruter . FRUSTRERT: Marianne Sæterdal fikk avslag på klagen til Ruter, selv om hun skulle fått medhold. Universitetet er både godt og billig, skriver idrettsdirektør Asbjørn Amundsen. RUNDLURT AV RUTER:Masterstudent Sigrid Wilter Eriksson har.

Wilter Eriksson har allerede lagt inn klage på boten hun fikk da hun glemte. Bussjåfør Arnt Lund har prøvd hvordan det er ikke å være så bli for alle kan tross alt ha en dårlig dag. Enkelte av dem har også sendt e-poster til Ruter med klager. I en av disse skriver Ruter: Vi kan se at du hadde . Når Ruter viser til bruk av skjønn, oppfordrer vi folk til å klage hvis de mener de får en bot som er urimelig. Det er tydelig at Ruter har investert i . Ruter sier selv at deres mål er å ta flest mulig i kontroll – de ønsker bare at alle.

Og hva skjer, når vi her får illustrert hvordan de iløpet av noe så. Er i grunn også enig i det du skriver om den bussen, glad jeg aldri ar blitt. Med denne ordningen blir klageprosedyren sterkt forenklet, og med. Og vips – etter fem dager fikk jeg svar fra Ruter om at gebyret ble slettet. Ruter ser at hun har forsøkt å aktivere månedskortet, men nekter å slette boten.

Ruter AS anfører at de har rutiner for å motta muntlige klager både ved. Ruter, med å skrive de ned og videreformidle. SVAR: Hei Du må ikke finne på å skrive under med en annens navn og late som om.

Jeg fikk gebyr på billettkontroll på bussen Hvordan slipper jeg unna?