Ledens hovedretning

Merket skal passeres slik at man får grønn lanterne (styrbord) mot det grønne merket om man følger ledens hovedretning. Plassering av merkene knytter seg til ledens hovedretning. Denne retningen gir seg ikke selv, derfor er det tegnet inn piler i kartene som viser ledens .

Når man dreier nordover derifra, da vil man følge ledens hovedretning. Ledens hovedretning fortsetter videre nordover og innover i fjordene. Ledens hovedretning er definert med piler i kartet.

Ledens hovedretning indikerer kun dette med farger (grønn og rød).

Her bør man ha kjennskap til ledens hovedretning. Leden kan være merket som anbefalt seilingsled på sjøkart (ofte med stiplede linjer). Det er viktig å huske på at leden går fra sør mot nor altså grønn stake på styrbord og rød på babord når en ferdes fra sør mot nord og omvendt . Ved seilas i ledens hovedretning får du grønne merker (spisse på toppen) til styrbord (høyre side) og røde (butte på toppen) om babord (venstre). Lateral: Grønn: på styrbord side når du er i ledens hovedretning (spisse på toppen).

Ledens hovedretning er markert på kartet (går vanligvis nordover). Det blinket i grønt til styrbord og rødt til babor som seg hør og bør i ledens hovedretning. Med korte, klare ordrer gav losen instruksjon til . Det er markert med grønt på styrbord side i hovedretningen på leia, og rødt på babord.

Seiler man mot leden vil merkene stå motsatt. Grønn stake ( grønne merker), skal du ha på styrbord side når du seiler i ledens hovedretning. Eller grønn stake på båtens høyre side hvor . I tillegg skulle dat angis på registreringsskjema merkenes plassering i forhold til andre merker og deres funksjon i ledene. I tillegg skulle dat angis på registreringsskjema merkenes plassering i . Er man i grønn eller rød sone blir vel det en indikasjon på at man er på hhv styrbord eller babord side av leden når forover er i ledens hovedretning.

Men det gjelder kun for ledens hovedretning. Derfor måtte jeg holde de røde merkene på min styrbord side. Etter at det er bestemt en hovedretning for merkingen brukes røde og grønne farger til å vise henholdsvis babord og styrbord side av leden. Farledenes hovedretning i Norge (fra Den Norske Los, bind 1).

Hvis du kjører i ledens hovedretning-hvilken side (Styrbord/babord) er de røde merkene. Diverse symboler: Viser frem vrak, piler som angir ledens hovedretning, kirker. Administrative grenser: Viser frem og 12-milsgrensen, . Ahnenerbes medarbeidere og Leden, samt Ledens egne brev og tallrike artikler i aviser og tidsskrifter. Kapittel 6: Sjømerker R Kapittel 6: Sjømerker Røde og grønne staker/bøyer (lateralmerker): Flytende sjømerker, markerer hovedleden.

Røde og grønne stak – Røde og grønne staker/bøyer (lateralmerker): Flytende sjømerker, markerer hovedleden langs kysten og inn. Ved ledens retning menes her dens hovedretning, ikke retningen av. På alle sjøkart av nyere dato er farledens hovedretning i kartområdet angitt med symbolet for farledens.

Vi finner dem langs leden og i annet trafikkert farvann. Lateralmerker brukt i forbindelse med en valgt hovedretning, hoved-.