Sikre last tilhenger

Du må sikre all last du frakter på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet. Gri en kort innføring i hva man må tenke på i forbindelse med lastsikring. LAST: Sjekk at lasten er forsvarlig sikret.

Tilhengeren skal sikres mot å skli under alle vinterføre? Trygg Trafikk: Riktig last av tilhenger med NAF. Her er tipsene for korrekt lasting på tilhengeren.

Korrekt last skal ligge helt inne på hengeren og sikres med overfalls-sikringer slik at lasten . Fagstoff: Vi har tre metoder for å sikre lasten, og i tillegg kan disse metodene kombineres. Vi skal nå gå nærmere inn på disse ulike . Det er forskrift om bruk av kjøretøy som påpeker at tilhengerlast skal. Sikre lasten godt, og bruk flere stropper slik at lasten ikke kan dette av . VED TILKOBLING AV HENGER: LYS: blinklys, bremselys, baklys og skiltlys.

DEKK: Ta en synlig kontroll av lufttrykk og at dekkene er frie for skader/rift. Du skal også tenke på vektfordelingen av last på tilhenger, da denne vil påvirke. Dette vil også sikre et lavest mulig tyngdepunkt, og dermed bedre kontroll. Det skal litt til å sikre en hel stabel med plater i fartsretningen! Tilpasse farten etter forholdene og lasting/sikring av last er viktige poenger når . Dårlig lastede tilhengere kan føre til alvorlige ulykker, nå advarer KNA urutinerte sjåfører mot å gjøre de vanligste feilene.

Se Statens vegvesen sine skrekkeksempler på farlig last. Sikre lasten ordentlig og pass på at lasten ikke kan forskyves når du kjører. Sikring av last på tilhenger under transport til gjenvinningsstasjonene! Husk å laste og sikre tilhengeren riktig. Vær klar over at stor overlast på hengeren minsker kjøreegenskapene og øker risikoen for at ulykker vil oppstå.

Ved transport av plater med større bredde enn lastbæreren,. Kurset er på undervisningstimer, hvorav time skal være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger. Kurset kan gjennomføres med inntil elever. Hjem Tilbehør Tilhenger, last, hjul og nav Sikring av last. Kjetting til surring, løft og lastsikring, tonn.

Krav til sikring av last: 1 av lastens vekt framover og til sidene,. Tida du bruker på å sikre lasta er nokk den du har høgast timebetalt for.