Tarifflønn yrkessjåfør

Du er her: Forsiden; Lønn og tariff. NHO Transport har nå blitt enige om en sentral avtale vedrørende den obligatoriske etterutdanningen for yrkessjåfører. Overenskomsten for peroden 20- 20er ferdig redigert, men de er ikke undertegnet.

De undertegnete overenskomsten vil bli lagt ut . Det er altså ikke lenger tillatt å lønne yrkessjåfører, som frakter gods mellom to steder i Norge, med lavere lønn enn minstelønnen i tariffen. Arbeidstakere (lastebilsjåfører) skal minst ha en lønn per time på . Har selv kjørt drosje en periode og for å kunne gjøre en levelig lønn så må man opp i.

Men jeg har funnet på noe annet for det å være yrkessjåfør er rett og slett . En yrkessjåfør (yrkesbilsjåfør) transporterer personer og varer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenester utføres . Som yrkessjåfør kan du jobbe innenfor mange ulike felt, som for eksempel:. Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Tenker å jobbe i ukedagene, å være hjemme i helgen. Finansforbundet og Finans Norge kom i natt til enighet om et anbefalt forslag i årets tariffoppgjør for finanssektoren.

Stort sett jobba greie normale dager og knapt vært borte på noen langturer. Namn: Jan Egil Svalland Alder: år Yrke: Yrkessjåfør Arbeidsplass:.

Er stort sett samme lønn for tur, men blir fort mye ekstra på lange turer. Som overskriften sier, hva tjener dere som jobber som yrkessjåfør på lastebil eller vogntog? Telemark mineralvann, Ringnes og Coca Cola. Nå kan han kalle seg faglært yrkessjåfør også. Norge skal lønnes i henhold til norsk tariff – kr 15pr.

Tvilstilfeller om fagutdanningens verdi kan avgjøres av tariffpartene eller . YTF reagerer på lav lønn til utenlandske sjåfører. Svein Furøy i YTF, som organiserer yrkessjåfører i Norge, . Det må bli innført norsk tariff på norsk sektor, slik at rederiene kan.