Emisjonsspekter og absorpsjonsspekter

Kan noen her gi meg av simpel forklaring på hva som er forskjellom på et emisjonsspekter og et absorpsjonsspekter? Det kalles gassens emisjonsspekter, og er ulikt for alle gasser. Kontinuerlig spekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter.

Emisjons- og absorpsjonsspekteret til hydrogen i den synlige delen av. Hvis vi varmer opp en gass, ser vi et emisjonsspekter. Vi får et absorpsjonsspekter dersom vi sender lys med alle mulige farger (sammenhengende spekter) . Emisjonsspekteret til et grunnstoff viser hvilke bølgelengder grunnstoffet kan sende ut.

Hvert grunnstoff har sitt unike emisjonsspekter. Et absorpsjonsspekter forteller oss hvilke bølgelengder som blir absorbert. Kontinuerlig spekter er det vi kaller hvitt lys. Det er en sammensetning av lys i alle bølgelengder.

Når stoff sender ut lys med ei bestemt farge, kallar vi det emisjon. I dette forsøket skal vi kunne skille mellom absorpsjonsspekter, emisjonsspekter og sammenhengende spekter ved å se på ulike lyskilder . Vi har nå sett at spektrene fra grunnstoffer i gassform har bestemte linjer. Alle grunnstoffer har sitt helt spesielle absorpsjonsspekter.

Et absorpsjonsspekter er det motsatte av et emisjonsspekter.

Publisert: mars 201 sist endret: april . Et absorpsjonsspekter er et spekter som viser hvilke deler (eller bølgelengder) som bli. Blant annet gjennom emisjonsspekteret og absorpsjonsspekteret som er noen avslørende linjer. Spektrene kan brukes til å finne ut hva slags bølgelengde . Emisjonsspekter: Ved å sende ut stråling fra for eksempel hydrogengass gjennom et. Absorpsjonsspekter mangler noen få farger, og har derfor ganske mange bølgelengder.

I emisjonsspekteret og absorpsjonsspekteret har vi det . Det kalles et emisjonsspekter fordi spektrallinjene er lyset fra utsendte fotoner. Absorpsjonsspekter – mørke linjer i solspekteret. Absorpsjonsspekteret kan derfor brukes i kjemisk analyse, både til å identifisere et stoff og til å bestemme mengden av det i en stoffprøve. Emisjonsspekter: får vi dersom vi ser på spekteret til en gass.

Absorpsjonsspekter: får vi hvis vi ser på et lys som passerer en gass.