Synlig lys spekter

Gå til Lys – Tabellen til høyre viser hvor de ulike fargene av synlig lys ligger i spekteret. Rødt har lengst bølgelengde, og dermed minst energi, fiolett er . Det elektromagnetisk spekter,rh:kunstoghaandverk. Elektromagnetisk spekter – Mæla ungdomsskole,rh:melaskole. Elektromagnetisk stråling -fra verdensrommet til radio. Elektromagnetisk spekter \u20,rh:no.

Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet.

Det er ingen klar grense på hva som er synlig lys, Normalt er dette. Spekteret inneholder ikke alle fargene som øyet kan se, det inkluderer blant annet ikke . Lys er en form for elektromagnetisk stråling. Det har både bølgeegenskaper og partikkelegenskaper.

Fagstoff: De fleste objekter i kosmos sender ikke bare ut synlig lys, men også elektromagnetisk stråling med mange ulike bølgelengder. Det elektromagnetiske spekter er en del av fysikken som viser alle strålingstyper vi kjenner til. Synlig lys er en del av dette spekteret, og den eneste strålingen . En livsnerve fra universet: Det Elektromagnetiske Spekter.

Både synlig lys, radiobølger og røntgenstråler er eksempler på.

Synlig lys (elektromagnetisk stråling) som sansene våre kan registrere. Det kalles et emisjonsspekter fordi spektrallinjene er lyset fra . Derfor vil slik stråling bestå av et sammenhengende spekter. Fiolett er den fargen i synlig lys som har kortest bølgelengde (figur pek på Lys). Ultrafiolett stråling: Kortere bølgelengde og større energi enn synlig lys. Spekteret inneholder alle bølgelengdene i det synlige lys.

Synlig lys har bølgelengder på mellom 380nm og 750nm (1nm = 1/100mm). Dette utgjør bare en liten del av det elektromagnetiske spekteret. I dette forsøket skal vi kunne skille mellom absorpsjonsspekter, emisjonsspekter.

Det kan deles opp i to grupper: synlig lys og annen type lys. Synlig lys har en bølgelengde mellom 4nm og 8nm. Hvilke seks hovedområder deles det elektromagnetiske spekteret inn i? Røngtenstråler: Den kan gå gjennom mange stoffer som er ugjennomtrengelige for synlig lys, Den er skadelig for levende vev, brukes i forbinnelse med røngten. Synlig lys er den eneste delen av det elektromagnetiske spekteret som mennesker kan se. Selv om solen sender ut hvitt lys inneholder alle . Optisk stråling er synlig lys, infrarød stråling og utrafiolett (UV) stråling.

Infrarød stråling (IR) er en del av det optiske spekteret som vi ikke kan . Det synlige lysspekteret er et utvalg av lys som er synlig for det menneskelige øyet, og er ansvarlig for fargene vi ser. Det elektromagnetiske spekteret Synlig lys er bare en liten del av det elektromagnetiske spekteret.