Samordna opptak restetorget 2016

Dette må du gjere sjølv om du ikkje ønskjer å takke ja til tilbodet du har fått om ledig studieplass. Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 6tilbud til 2ulike søkere. Du kan søke opptak til høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad.

Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg. Du kan laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis som avsluttes våren 20senest 1. Opptak til ”Ledige studieplasser” (tidligere ”Restetorget”) vil åpne for søkning onsdag 20. Ledige studieplasser til grunnutdanninger søkes via Samordna opptak fra og med 20.

Mer informasjon om søknad til ledige studieplasser . Tidligere var Samordna opptak eneste kilde for de som ønsket en oversikt over. Publisert: juli 2011:Sist oppdatert: juli 2010:36. Samordna opptak for søking på ledige plasser. Restetorget er en oversikt over ledige studieplasser der ingen søkere står på venteliste. Når du takker JA til et tilbud på Restetorget, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass.

Opptakskravet til studier i lokalt opptak finner du i Rundskriv til forskrift om opptak til. Høgskolen i Østfold – gjeldende for opptak i studieåret 2016-2017. Ledige studieplasser legges ut på Samordna opptak ca.

Det er to søknadsfrister i det samordna opptaket: 1. Fra og med opptaket i 20endres studiet til Faglærerutdanning i . Avdelingsleder Geir Sverre Andersen ved Samordna opptak sier at en overbooking. Disse studiene er det vanskeligst å komme inn på i 2016 . Samordna opptak (ofte forkortet SO) er en norsk etat, som administrerer opptaket av nye studenter til. Studier med for få søkere deltar i Restetorget.

I 20søkte 10personer høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Kan jeg reservere studieplassen min til neste år? Du får svar på opptak i Samordna opptak ca 20. Opptak til grunnstudier via Samordna opptak.

Det er mulig å søke opptak til vårsemesteret innen noen studier.